Skip to content

"DOKSANI - G"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-11 09:08:44
JSON

Tax Registration Number: L21809501H
Administrators: Fatmir Doksani
Scope: Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, murature, betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, bujqësore, detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore speciale, punime mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim të materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport e përpunim të mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh e pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike e druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash mekanike, bar-restorant, barkafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike “TOUR OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat publike dhe ato të dëshmorëve. Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me shumicë dhe pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport mallrash dhe pasagjerësh. Tregtim të rërës bituminoze. Tregtim asfaltobetoni dhe produkteve asfaltime. Tregtim vajra motorike për makineri dhe mjete transporti. Tregtim pjesë këmbimi për makineri dhe mjete transporti. Tregtim, import, eksport mjete transporti. Tregtim bojra. Tragtim materiale hidraulike dhe pajisje hidrosanitare. Tregtim materiale elektrike dhe elektronike. Tregtim vegla pune. Projektim, tregtim, dhe instalimete pajisjeve per sisteme ngrohje-ftohje, chiller dhe fan-coil, riparim dhe montim kaldajash, riparim dhe montim kondicioneresh. Instalim panele diellore, sisteme fotovoltaike.
Other Trade Names: "DOKSANI - G"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07.06.2012
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durrës, SHIJAK Lagjja Popullore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.06.2021
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 873 065,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 541 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 823 159,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 382 383,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 408 880,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 658 682,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 191 797,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 19 736,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:31 164 101,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:20 627 426,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:24 659 790,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:29 821 770,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:35 942 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 22 851 846,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 26 815 699,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 762 057,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala