Skip to content

NOVA Construction 2012
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-15 14:43:08
JSON

Tax Registration Number: L22404012D
Administrators: Enea Kaçi, Basri Troci
Scope: Në fushën e projektimit dhe të ndërtimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve të veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Deri në dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme për to, b- projektime dhe ndërtime civile industriale, turistike, bujqësore etj. Dhe kompletimin e instalimeve të nevojshme për to; d- Projektim peizazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori etj.) e- projektim interieri, mobile, pajisjes, dizajn industrial. në fushen e ndërtimit për zbatim: punime dhu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni, dhe mirëmbajtja e tyre, ndërtim rruge, kat. 2 V, VI ndertime rruge kat. Ill, II, I, ndertim fusha aviacioni, veshje asfaltobeton të rrugëve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndërtime ujësjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Pre betonarmeje dhe metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinjerike dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike, punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime topogjeodezike, punime siperfaqe të gjelbërta parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensore etj.) instalimi i impianteve të ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndërtesave monument kulture, punime restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi në vepra arkeologjike, ndërtime gazsjellese, naftësjellëse, ndërtime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje të sistemimit hidraulik çimentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nenpresion, instalimet për nenstacionet, kabinat e transformatoreve. Prodhim, import - export beton, beton armeje dhe cdo nenproduktit të tij, interte etj. Organizimi i transportit të udhëtarëve dhe të mallrave me mjete të komunikacionit ajror, tokesor dhe detar, çelja e zyrave të agjencive turistike dhe të shitjes se biletave për udhëtime brenda dhe jashtë vendit me të gjitha llojet e mjeteve, organizimin e shërbimeve, ndihmë juridike, kurse profesionale për gjuhë të huaja, kompjuter dhe sekretari, shitje kancelari. në fushën e tregtisë import - eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rërë, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara, e bimëve medicinave, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikantë. në fusha të tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave të servilit, parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjencive për shitblerje, dhenie me qira të pasurive të mndshme dhe të patundshëm, agjencive për shitblerje, agjenci komisioneve, agjenci transporti, transport të udhëtarëve dhe të mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashtë tij.
Other Trade Names: NOVA Construction 2012
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.12.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes së shkrimtarëve, pallati i shoqërisë MC Inerte

Address:
1) Tiranë, Rruga Brigada e VIII, Bashkia Tiranë, objekti ''Godinë Polifunksionale'' ''City Hotel''
2) Tiranë, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes së shkrimtarëve, pallati i shoqërisë MC Inerte
3) Tiranë, Rruga e ''Kavajës'', Bashkia Tiranë, tek ish Muzeu i Shkencave të Natyrës (Objekti GODINË POLIFUNKSIONALE 2,4,16 dhe 24 Kate ''GARDEN BUILDING'')
4) Tiranë, Rruga ''28 Nëntori'', Njësia Administrative Nr.7, Dy Godina Banimi, Shërbime dhe Hotel 7 dhe 8 Kate ''Tirana Entry''
5) Tirane, Rruga "Mine Peza", ne Objektin "Godine Polifunksionale", Tirane, sipas Leje Ndertimi Nr.952/8 Prot, date 23.07.2020
6) Durres, ZK.8513, Objekti "Shkolla dhe Kopshti Qemal Mici"
7) Durres, Rruga Abaz Celkupa-Hysen Kertusha,-Aleksander Goga Telat Noga-Hysen Myshketa
8) Tirane, Njesia Administrative Nr.11, Rruga Paisi Vodica, Objeti "Godine Tip ne RSU Nr.3, (Nr.4)" 9) Tirane, Rruga 5 Maji, ( Objekti Godina 15A)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.02.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuote 17.07.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 503 282,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 202 170,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 171 551,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 9 187 289,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 10 460 631,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 977 662,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 727 181,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:408 757 981,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:255 870 061,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:181 132 654,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:282 950 090,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:269 840 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 156 382 092,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 172 284 003,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala