Skip to content

TELEMENIA CURRAJ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-10 16:05:59
JSON

Tax Registration Number: L26529002R
Administrators: Ardjan Kimça
Scope: Objekti i Shoqërisë është planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentralit në lumin "Curraj" në rrethin e Tropojës, duke përfshirë financimin e Koncesionit, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, shitjen dhe eksportimin e energjisë elektrike në përputhje me Kantatën e Koncesionit dhe transferimin e hidrocentralit tek qeveria shqiptare në fund të Afatit të Konçesionit ("Projekti").
Other Trade Names: TELEMENIA CURRAJ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/03/2012
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Izrael, Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: TELEMENIA - ALB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.06.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K76909006L, me adresë në Shkodër, Z. Industr (Përb. Fab. Telave), me administrator Frederik Nenshati. Ortaket e shoqerise jane: Ardjan Kimça (11.75%), Çesk Kimça (11.75%), Ndrek Kimça (11.75%) dhe TELEMENIA (64.75%) (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 10.03.2022)

F.K GENERATORS AND EQUIPMENTS Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar sipas ligjeve të Izraelit, me nr. regjistrimi 511294944, dhe seli në Galil St. 1, Airport City-Izrael, e përfaqësuar rregullisht për nënshkrimin e statutit nga Znj. Anisa Rrumbullaku (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar TELEMENIA CURRAJ Shpk, datë 29.03.2012, të dorëzuar në QKB)

INTER INDUSTRIES Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar sipas ligjeve të Izraelit, me nr. regjistrimi 520042458 dhe seli në Ziporit Industrial Zone, PO Box 609 Nazareth Ilit, Kodi Postar 70100, Izrael, e përfaqësuar rregullisht për nënshkrimin e statutit nga Znj. Anisa Rrumbullaku (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar TELEMENIA CURRAJ Shpk, datë 29.03.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Avner Kurz, shtetas izraelit, i datelindjes 1952, pronar perfitues per 33.3% te pronesise pasi eshte ortak ne shoqerine TELEMENIA – ALB. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.06.2007.

Uri Dov Kurz, shtetas izraelit, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 33.3% te pronesise, pasi eshte ortak ne shoqerine TELEMENIA – ALB Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.06.2007.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Me date 17.11.2021, me ane te kërkesës për vendosje e mases se sigurimit te detyrimit tatimor Nr.1522/5 Prot, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior, u kerkua te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, shoqeria " TELEMENIA CURRAJ " SHPK, me NUIS (NIPT) L26529002R.
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Rruga Ing Gjovalin Gjadri (Pranë Meat master ), Zona Industriale, zip kod 4001.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 432 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -978 747,00
Worked By : A.Lala