Skip to content

BRADAJ 2
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-05 12:27:51
JSON

Tax Registration Number: L28028301L
Administrators: Rudina Haxhiu
Scope: Ndertim objektesh te ndryshme social kulturore, industriale, rrugore, impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike.Ndertim minierash,nxjerrje minerali dhe import-eksport te tyre.Ndertim hidrocentralesh,prodhim dhe shperndarje te energjise elektrike nga 20 deri 50 megavat.Perdorimi i lendeve plasese.Projektim,drejtim,zbatim,supervizion e kolaudim te punimeve ne fusha te ndryshme.tregtim karburante dhe vajra lubrifikante.Mirmbajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore.Transport mallra per vete dhe per te trete.Hapje restoranti, bar- kafe, call center.Ndertime fermash bujqesore dhe blegtorale, mbjellje druresh dhe peme frutore, vreshtari, komplekse blegtorale dhe bujqesore.
Other Trade Names: BRADAJ 2 Sh.p.k
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/06/2012
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 500 000,00
Shares: 100
Child Company: ALB-ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 14.02.2015 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L51503039D, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 6, 1016, me administrator Pëllumb Beta. BRADAJ 2 shpk zoteron 15.18% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Lezhe, Milot, Tipi Mercedes Benz, koke terheqese, Targa AA 790 VB.
Lezhe, Milot, Tipi Bianchi, Gjysem Rimorkio, Targa A F R 998.
Lezhe, Milot, Tipi Mercedes Benz, Kamion, Targa AA 013 GE.
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, Milot, Lagjja Nr.1, Pallati Nr.1, Ap. 10, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.05.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 07.03.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 25 592 887,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 543 068,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 872 021,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 34 830 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 254 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 8 742 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 4 280 875,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 9 465 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 643 664,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:130 612 346,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:69 776 395,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:81 515 368,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:139 646 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:30 829 901,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:39 326 072,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 38 421 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 116 379 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 44 546 935,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala