Skip to content

S2 ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-03 13:50:57
JSON

Tax Registration Number: L31722010Q
Administrators: Jonathan Fleming
Scope: Zbatimi i marrëveshjes së konçesionit si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me çështjen ose i kërkuar për të realizuar zbatimin e marrëveshjes. Shoqëria ka të drejtën të kryejë çdo transaksion si veprimtari tregtare, financiare, qiradhënie, qiramarrje ose pengu që mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë.
Other Trade Names: S2 Albania
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 19/03/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: USA (Kaliforni); Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. RAPISCAN SYSTEMS, INC (Ish Rapiscan Security Products U.S.A INC), një shoqëri e regjistruar më datë 19.01.1993, qe funksionon sipas legjislacionit se Kalifornise me numër regjistrimi C1841134, me adrese ne 12525 CHADRON AVENUE HAWTHORNE Kaliforni 90250, SHBA, me drejtore Deepak Chopra dhe Victor Sze (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Kalifornise deri ne daten 02.03.2022)

II. ICMS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.06.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K81902014E, me seli në Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Nr. 51, me administrator dhe ortak te vetem Olti Peçini (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 17.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.03.2022, pronaret perfitues te shoqerise S2 ALBANIA jane:

Olti Peçini, shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 43% te pronesise se S2 ALBANIA pasi zoteron ICMS shpk (shoqeri meme e S2 Albania) qe nga data 19.09.2013

Për Rapiscan Systems, Regjistri i Pronarëve Përfitues nuk jep të dhëna mbi pronësinë: Jonathan Jay Fleming, shtetas amerikan i datelindjes 1966, mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit raportues qe nga data 22.05.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Rruga dytësore Tiranë-Durrës, km 9, godina me nr pasurie 83/7/3, zona kadastrale 2105

Address:
Durrës, Vendi i Skanimit të kamionëve tek vendparkimi i kamionëve, Autoriteti Portual
Durrës, Kukës, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Morinë.
Korçë, Pogradec, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Qafë-Thanë
Korçë, sheshi i skanimit, pika doganore në Kapshtice
Gjirokastër, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Kakavijë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat Financiare viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 301 619 311,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 274 718 389,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 224 057 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 261 022 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 157 138 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 368 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -111 821 506,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -18 556,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 578 319 002,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 526 052 364,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 532 302 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 573 178 834,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 530 371 660,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:152 367 954,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala