Skip to content

GIZAVESH ENERGY ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-17 14:15:28
JSON

Tax Registration Number: L32124008V
Administrators: Vera Feri
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve mbi Lumin Zalli i Qarrishtes tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: GEA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: “GENER 2” shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali 2”, Ndërtesa nr. 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj, Bashkim Ulaj dhe Ahmet Ulaj, me 33% te kapitalit secili. (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.09.2013.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.09.2013.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.09.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga, Papa Gjon Pali II-të, ABA Business Center, kati i 7-të

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -85 429,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -94 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -592 690,00
Worked By : A.Lala