Skip to content

Melova Arez
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 13:18:56
JSON

Tax Registration Number: L39421501D
Administrators: Adelina Alimema
Scope: Ndërtimin, operimin e hidrocentraleve Arëza 1-4 në pellgun ujëmbledhës së përroit Arëza, Memaliaj, si edhe tregtimin e energjisë elektrike, në mbështetje të kontratës Konçesionare nr. 4041 rep, nr 1072 kol, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Konçesionarit.
Other Trade Names: ' Melova Arez '' shpk
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/08/2013
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. F A M A është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.05.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51331003V, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, pallat 6 kate, kati 1, përballë Rezidencës Kodra e Diellit, me administrator dhe ortak te vetem Theofilos Alimema.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

II. ED KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.04.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61625001I, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Ndërtesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6, me administrator Çuman Sejdiaj. Ortaket e shoqerise jane : Alfred Ibrahimi me 50% te kapitalit, Eduart Ibrahimi me 40% te kapitalit, Jorgjie Ibrahimi dhe Ramadan Ibrahimi me 5% te kapitalit secil.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 06.08.2015, me kërkesë të administratorit, u vendos të pezullohet aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, Luftinjë, ZHAPOKIKE, Fshati Zapokik, Komuna Luftinjë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 936 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 099 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -5 149 812,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja