Skip to content

KKG PROJECT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-20 07:59:58
JSON

Tax Registration Number: L41915003F
Administrators: Ermira Pepaj, Ardit Kane
Scope: Projektime-studime urbanistike, arkitektonike dhe inxhinierike për ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, etj. Studime ambjentale dhe vlerësim të ndikimit në mjedis. Projektime hodrogjeologjike, hidromekanike dhe gjeologjike. Projektime elektrike dhe mekanike. Mbikqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Inspektimin e impianteve elektrike civile, impianteve elektrike industriale, impianteve elektrike në ambjent me rrezik zjarri, impiantve të tokëzimit, impianteve të mbrojtës nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike 20kv; 16kv; 10kv; 6kv dhe që janë të tipeve shtyllore, parafabrikuara (box) dhe murature, linjave elektrike ajrore duke përfshirë tensionet 400kv; 220kv; 110kv; 35kv; 20kv; 16kv 10kv; 6kv; 0,4kv, linjave elektrike kabllore, çentraleve për prodhimin e energjisë elektrike duke përfshirë të gjitha godinat e hidroçentraleve dhe termoçentraleve elektrike, impianteve të prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, nënstacioneve dhe dispozitiveve diferenciale.
Other Trade Names: KKG PROJECT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/06/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 F/1 M
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Sami Frasheri", Ndertesa Nr 19, Hyrja 8, Kati 9, Njesia Bashkiake Nr 5, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.10.2021
Kontrate shitje kuotash 07.10.2016
Kontrate shit-blerje e kuotave te kapitalit 05.06.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 988 340,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 462 634,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 976 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 42 970 639,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 5 739 584,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 084 845,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:12 618 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:10 565 845,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:105 007 621,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:123 989 579,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:12 969 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:18 733 706,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala