Skip to content

AROIL COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-06 15:47:11
JSON

Tax Registration Number: L44324002H
Administrators: Arjan Vangjel
Scope: Tregti me pakice te naftes dhe nenprodukteve te tyre, Benzine, Gazit te lengshem, Bitum , Mazut, Vajra Lubrifikante etj .Transporti i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.Hapje sherbim servisi, sherbim transporti mallrash dhe udhetaresh. Sherbime Bar Restorant Piceri.Agjensi konsulence ne sektorin tregtar per bizneset vendase ose te huaja.Agjensi turistike.Aktivitete me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme. Transport rrugor kombetar dhe nderkombetar udhetaresh , agjensi udhetimi dhe turisike brenda dhe jashte vendi , transport te mallrave brenda dhe jashte vendit, eksport – import dhe tregetim te lendeve te para , material ndimese dhe produkteve gatshme, te pijeve alkolike, mallrave ushqimore .Importim dhe tregetim i automjeteve dhe makinave te ndryshme. Dhenie e mjeteve te transportit me qira.Tregetim pjese kembimi dhe automjete te perdorura.Sherbim hoteli dhe lavazhi.Materiale dezifektimi, deratizimi, dezinsektimi, material pastrimi.Materiale didaktike mesimore,axhusterie etj.Prodhim dhe tregetim I materialeve restauruese,konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit.Pastrim i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza , pastrim i puseve te ujit etj.Prodhim dhe tregetim I uniformave , veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitalet, polici, kulinarietj .Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim prodhim, tregetim druri, duralumini,metali, plastike, punime etalbont, fasada xhami etj . Tregeti dhe sherbime me bojra , llak dhe solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore.Tregetim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri , produkte industrial dhe ushqimore.Prodhim , tregetim, montim , eksport reklamash , material elektrike , hidraulike dhe mekanike. Tregeti libri , kancelari . Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare , nderkombetare, shitje biletash trageti,avioni dhe autobuzi,Sherbime automjetesh me karroatrec.Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore , blektorale dhe rritje kafshesh .Pastrim dhe mirmbajteje pyejsh, kullota, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore.Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme.Mirembajtje e varrezave publike dhe atyre te deshmoreve.Sherbim I shpejte ushqimor fast – food.Barna dhe material mjekesore dhe reagent te ndryshem.Perpunim I mbetjeve spitalore.Krijimtari te kostumeve te veprave te artit, skenike, artistike, si dhe skicimi, dezenjimi dhe realizimi skenik i kostumeve.
Other Trade Names: AROIL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Foundation Year: 15/07/2014
District: Korçë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Korce, Bulgarec, Dishnice, Zona industriale, km 3 i rruges nacionale Korce - Bilisht, ne krah te karburant Alpet, me nr. zone kadastrale 1101 dhe nr. pasurie 204/55

Address:
Korce, Bulgarec, Lagjja Periferike, Rruga Nacionale Korce-Bilisht, Km. 3, zona kadastrale nr.1101, nr.pasurie 204/55, Fshati Barc.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 853 579,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 321 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:81 010 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:61 795 429,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016