Skip to content

HEC HOTOLISHT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 12:34:33
JSON

Tax Registration Number: L51929012G
Administrators: Indrit Gashi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Kaskada e HEC-eve të Hotolishtit" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Other Trade Names: HEC HOTOLISHT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/07/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. ALBAVIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J81527001Q, me adresë në Tiranë, Rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk. 1, ap. 19, me administratorë Shëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi dhe Vanina Latifi. Ortaket e shoqerise jane: Shkëlqim Rakipaj (48%) dhe Hasan Hafizi (52%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

II. ELECTRAL shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2009 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92114006G, me adresë në Tiranë, njësia nr. 7, rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator dhe ortak te vetem Redi Frashëri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Redi Frasheri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ELECTRAL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.07.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Ndërtesa 14, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala