Skip to content

AL - INSPEKTIM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-14 14:14:58
JSON

Tax Registration Number: L52402504M
Administrators: Amar Kastrati
Scope: Kontroll teknik i bombolave të gazit, kontroll teknik periodik i pajisjeve nën presion stacionere, kontroll teknik i çisternave metalike të transportueshme për lëndë të rrezikshme. Pajisjet nen presion stacionare: Rezervuare, tubacionet brenda objektit, aksesoret e sigurise dhe aksesoret nen presion. Pajisjet nen presion stacionare GLN: tubacionet brenda objektit, aksesoret e sigurise dhe aksesoret nen presion (rezervuaret). Çisternat automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme GLN, klasa 2-3. Inspektimi periodik i bombolave te gazrave teknike dhe industriale dhe aksesoret e tyre. Inspektim I rezervuareve te GLN-se me te vegjel ose te barabarte me 13 m³nen/mbi toke: Inspektim I rezervuareve te GLN-se me te medhenj se 13 m³ nen/mbi toke: Tubacionet nen presion, lidhje teknologjike brenda dhe jashte objektit. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Inspektimi I kaldajave te avullit dhe ujit te nxehte ose tip tjeter ngrohjeje. Inspektimi I eneve nen presion kriogjenike te termoizoluara me vakum. Inspektimi I rezervuareve te hidrokarbureve te lenget nen/mbi tokesor. Inspektim I çisternave automobilistike per transport mallrash te rrezikshme, ADR, KlasA 2.3.8. Inspektim i automjeteve qe transportojne bombola te 2 mbushura te GLN-se. Inspektimi automjeteve qe transportojne bombola te mbushura te gazrave teknike dhe industrial. Prova e tubave fleksibel te presionit. Prova e tubave fleksibel te presionit per GLN-te dhe Gazin natyror. Inspektim teknik periodik ,Inspektim teknik I posaçem dheInspektim teknik I ndermjetem ne fushen e hidrokarbureve referuar Legjislacionit ne fuqi. Tubacione nen presion. Aksesoret e sigurise dhe aksesoret nen presion. Inspektim I mjeteve qe transportojne mallrave te rrezikshme sipas marrveshjes ADR, dhe leshimi I çertifikates se miratimit ADR. Inspektim periodik I bombolave te gazrave teknike dhe industrial dhe aksesoret e tyre. Inspektimi i bombolave të transportueshme të rimbushëshme të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN). Inspektimi ( Verifikimi) i volumit te çisternave rrugore. Degazifikim dhe pastrimi I eneve nen presion.
Other Trade Names: AL - INSPEKTIM
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/11/2015
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Xhafzotaj XHAFZOTAJ Pjezë, Zona Kadastrale 2978, Nr.Pasurie 77/7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtrar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash date 30.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -3 050 767,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -3 883 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 693 475,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -78 600,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 360 333,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:169 972,00
Worked By : A.Lala