Skip to content

AA&P
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-06 08:08:02
JSON

Tax Registration Number: L61713009Q
Administrators: Gezim Bendaj
Scope: Ofrimi i shërbimit në studimin, projektimin, supervizionit dhe ndërtimit të linjave elektrike mbitokësore (ajrore) si dhe nëntokësore (kabllore) të energjisë elektrike si dhe të telekomunikacionit linjat e nënstacioneve elektrike të tensionit të lartë T.L/T.M si dhe të tensionit të mesëm T.M/T.U, projektimin, furnizimin, ndërtimin, kolaudimin, testimin si dhe vënien në punë të kabinave elektrike të transformimit të energjisë elektrike për çdo shkallë tensioni. Kryerjen e funksionit të matjes dhe shërbimimeve të leximit të matësave të energjisë elektrike, matësave të ujit dhe matësave të gazit. Verifikimi i të gjithë llojeve të matësave elektronikë dhe elektromekanike dhe statike të energjisë elektrike aktive dhe relaktive si dhe kalibrimin e të gjitha llojeve të matësve të energjisë elektrike dhe të instrumentave matës që përdoren për inspektimin, kontrollin dhe testimin e pajisjeve të sistemeve elektrike. Import eksport, tregtim të pajisjeve elektrike dhe aparatura elektronike, kryerjen. Projektime, ndërtime dhe meremetime të objekteve civile, industriale, elektrike, ujësjellësi, telefoni, linja interneti. Mbikqyrje dhe kolaudim në fushën e ndërtimeve. Import eksport, tregtim të pajisjeve elektrike dhe aparaturave elektronike, makinerish, pjesë këmbimi, materiale elektrike ndërtimore, industriale. Tregtim artikujsh të ndryshëm industriale. Tregtimin me pakicë të karburanteve. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore për realizimin e çdo biznesi të përshtatshëm në arrijen e qëllimit të shoqërisë. Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike. Ndërtimi i linjave me fibra optike. Tregtimi i makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike, për përdorime industriale. Shitje, blerje pasurie të paluajtshme. Pjesëmarrje në investime konçensionare. Prodhimin e të gjithave llojeve të tabelave ndriçuese dhe jo ndriçuese, tabela me alukobond, punime plexiglasi, gërma 3D, reklama në seri, reklama elektronike, printime dhe brandim fasadash të brendshme dhe të jashtme, brandim automjetesh, skenografi, stenda dhe artikuj promocioni, tabela sinjalistike etj. Importin e të gjitha lëndëve të para, materialeve dhe pajisjeve për realizimin e produkteve të mësipërme, tregtimin e tyre brenda vendit si dhe eksportin e tyre në vende të tjera. Importin dhe prodhimin e artikujve të ndryshëm promocional, si stilolapsa, çakmak, bluza, kapele, dhe artikuj të tjerë të kësaj natyre, si dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Importin e ndriçuesave të ndryshëm. Led ose jo led dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Shërbime të ndryshme marketingu si web dizajn, reklama televizive dhe radiofonike, printime të ndryshme, si kartëvizita, fletë palosje, banera, organizim aktivitetesh të ndryshme promocionale etj. Tregtimin e të gjitha materialeve kancelarike. Tregtim vegla pune të të gjitha fushave (hidraulike, elektrike, mekanike, bujqësore). Projektime dhe zbatime të ndryshme. Çdo veprimtari tjetër ligjore që ka lidhje me objektet e mësipërme të veprimtarisë. Ndërtimi i tendave dhe ambjenteve pritëse.
Other Trade Names: AA&P
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/05/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga "Tanush Frasheri", Mbrapa Shkolles "Mysine Kokalari", Pallati "B&K" konstruksion, Kati i trete ap.32. Kombinat, Tirane.

Address:
Fier Qender - FIER Drize Fshati Drize, Zona Kadastrale 1557, numri pasurise 190/18, ish- TEC Fier.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.06.2022
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 527 954,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 89 704 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 61 021 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 77 462 502,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 69 323 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:257 582 307,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:906 728 265,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:329 456 709,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:240 538 678,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:238 807 160,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja