Skip to content

ALMARINE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-02 13:39:41
JSON

Tax Registration Number: L61911014C
Administrators: Ramadan Mazreku
Scope: Zbatimin e kontratës “Për dhënien me konçesion, të formës BOT (Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësi të Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas kontratës së konçesionit të lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës nr. Prot 2184/7, datë 10.06.2016, bashkëlidhur kontrata e konçesionit e cila do t’i kalohet Shoqërisë ALMARINE në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
Other Trade Names: Almarine
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/06/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Sllovaki, Shqiperi, Kosove
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: I. ADRIATIC A.S, një shoqëri aksionare, person juridik i regjistruar në Sllovaki me numër regjistri tregtar: 46 915 460, me adresë (rruga, kodi postar dhe njësia vendore), Ulica Viniena, PSC 94001, Obec Nove Zamky, tel. 421 356426483, me përfaqësues ligjor të shoqërisë z. Feriz Mazreku. (Sipas aktit te themelimit të shoqërisë konçesionare Almarine, datë 10.06.2016, të dorëzuar në QKB)

II. N94 (Ish NDERTUESI), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 29.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J66828210D, me seli në Vlorë, Lagjja 15 tetori, rruga Shefit Zenaj, Nd. 6, H. 3/2, pranë Bashkisë Vlorë, me administrator dhe ortak te vetem Genc Deromemaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

III. VELIPOJA INVESTMENT PROJECTS, një shoqëri aksionare, e themeluar më 06.09.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT L17124001T, me seli në Shkodër, Velipojë, tek Kompleksi Fishta, pallati nr. 1, me administrator dhe aksioner te vetem Ramadan Mazreku (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

IV. Feriz Mazreku është tregtar i regjistruar në sllovaki, i njohur me emrin tregtar Feriz Mazreku - ADRIATIC me emrin me numër regjistri: 34 585 532 me numër takse 1020425505, me adresë (rruga, kodi postar dhe njësia vendore), Ulica Pri SKLADOCH, nr. 4, PSC 94001, Obec Nove Zamky, i përfaqësuar nga z. Feriz Mazreku. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë konçesionare Almarine, datë 10.06.2016, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti'', Pallati 14, Ap. 4E

Website:
www.almarine.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -412 574,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 662 202,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja