Skip to content

ELECTRAL BATRA HPP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-15 14:04:37
JSON

Tax Registration Number: L62423006M
Administrators: Indrit Gashi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr. l, Nr. 2, dhe Nr. 3" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te kontrates koncesionare Nr.3393 Rep. dhe Nr.1231 Kol. Date 20.12.2016.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ELECTRAL BATRA HPP
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 21/12/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: ALBAVIA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.1998 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81527001Q, me adresë në Tiranë, rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk 1, ap. 19, e përfaqësuar nga Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi dhe Vanina Latifi. Ortaket e shoqerise jane: Shkelqim Rakipaj (48%) dhe Hasan Hafizi (52%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022)

ELECTRAL shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2009 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92114006G, me adresë në Tiranë, njësia nr. 7, rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator dhe ortak te vetem Redi Frashëri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 29.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Redi Frasheri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Electral -shoqeri meme e ELECTRAL BATRA HPP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.12.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Sami Frashëri, qendra "Metropol", pallati "Vortek", Nr.14, kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani