Skip to content

Flamur Asllani
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-08-04 14:14:33
JSON

Tax Registration Number: L62602209S
Administrators:
Scope: Prodhim produktesh te pasticerise,embelsirave,brumrave,xhelaterise(akullore). Tregtim dhe sherbimi i tyre prane selise ose ne ambjente te marra me qira per bar-pasticeri. Import-Export tregeti artikuj te ndryshem ushqimore, mallrave te akcizes dhe nenprodukteve te tyre , industrial dhe materialeve te lendeve te ndertimit te karburanteve dhe hidrokarbureve, Supermarket, Minimarket amballazh plastike dhe alumini, kuti kartoni dhe disqe kartoni etj. Gjithashtu ne perputhje me legjislacionin shqiptar, mund te kryeje dhe realizoje cdo aktivitet, qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte pasoje e/apo e lidhur me aktivitetet e listuara me lart. Per te arritur qellimin e mesiperm, Shoqeria mund te ndermarre cdo aktivitet dhe sherbim qofte tregtar, financiar, per dhenie e marrje me qira e hipotekim, qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet objekti i Shoqerise. Shoqeria mund te ndermarre cdo veprimtari qe eshte ne perputhje me objektin e veprimtarise se saj, i lidhur me te dhe ne interes te saj. Shoqeria mund te krijoje ose te marre pjese ne shoqeri, sipermarrje te perbashketa, partneritete dhe te gjitha format e bashkepunimit, brenda qellimit dhe objektivave te saj. Shoqeria duhet te zbatoje te gjitha ligjet dhe rregulloret perkatese. Ajo duhet t'i permbahet standarteve me te miraetike. Kongelator ruajtje produkte ushqimore. Kerkim shkencor ne fushen e kafes , brumerave dhe pasticerise Kurse profeksionale dhe didaktike per lendet e pasticerise dhe brumrave.Hapja, menaxhim dhe shfrytezim te çdo lloj dhe madhesie baresh, restorantesh, hoteleri turizem, fast food, diskotekash dhe lojra argetuese per femije, qender sportive, qendra pushimi dhe kurative.Projektim-zbatim-ndertim dhe ngritje te objekteve te ndryshem ne fushen e ndertimit,konstruksioneve metalike,ndertime civile dhe te ndryshme ne aktivitetin e ndertimit.Prodhime te ndryshme ne fushen e industrise, bujqesise dhe tregetimi me shumice dhe pakice i tyre brenda dhe jashte vendit,Lavazh.Prodhim veshje e veshembathje (konfeksione me material porosities) kepuce e komponente te tyre dhe tregetimi I tyre brenda e jashte vendit.Import – Export artikuj te ndryshem , material te prere , lende e pare per veprimtarine fason. Tregtim te karburanteve, lendeve te ndryshme djegese dhe lubrifikante. Agjensi spedicionere , Agjensi detare, transporti mallrash dhe udhetaresh, ne transport tokesor ,detar dhe ajro, Agjensi turistike dhe shit blerje biletash ,Agjensi komisionere, Agjensi punesimi, Agjensi immobiliare Ushtrim I transportit per llogari te vet apo te te treteve.Ushtrim I cdo veprimtarie te ligjshme, te luajtshme per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj ( sipas nenit 7 te ligjit tregtar nr 9901 dt 14.04.08) Si ne cdo aktivitet tjeter sherbimi e financimi qei sherben rritjes , zhvillimit te fuqizimit te shoqerise.Zhvillim te aktivitetit tregtare ne supermarkete, hotele, dyqane, bare, restorante, pasticeri, piceri, servise, oficina, lavazho, pabe, etj. Dhenie me qira te automjeteve, pajisjeve dhe makinerive te ndertimit. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore. Prodhim, shitje me shumice fruta-perime.
Other Trade Names: ADEA
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 02/02/2016
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, bulevardi "Aqif Pasha", pallati 10/1, kati 1.

Address:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, rruga Kadri Hoxha, zk.8526, pasuria nr.3/83.
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, zk.8521, pasuria nr.7/29-N.4
Elbasan, Lagjja Kongresi Elbasanit, zk.8521, pallati nr.45/6, pasuria nr.4/179+N.3, kati 1.
Elbasan, Lagjja Kongresi Elbasanit, zk.8521, pallati nr.45/6, pasuria nr.4/179-N1, kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.08.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 160 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 931 733,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 505 197,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 939 415,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:89 056 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:76 900 576,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:53 918 114,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 017 493,00
Worked By : A.Lala