Skip to content

INSIG JETE SH.A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-08 09:51:26
JSON

Tax Registration Number: L71325020H
Administrators: Elvana Mino
Scope: Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligjin Nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit", akteve të tjera normative dhe për të cilat është e liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Other Trade Names: INSIG JETE SH.A
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 23/12/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 590 000 000,00
Shares: 616
Parent Company / Owner: EUROSIG SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.07.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41926801W, me adresë në Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5, me administrator Xhevdet Kopani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Board Members: Anila Ibraj, Forcim Kola, Vasil Pilo
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Shoqëri e rrjedhur nga shoqëria Instituti i Sigurimeve (INSIG SHA) me numër nipti: J62006012D, dhe që mbart historikun, të drejtat dhe detyrimet e aktivitetit të jetës së saj sipas vendimit për ndarjen e shoqërisë.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.2, Rruga "Labinoti", Nr. 77

Address:
Elbasan, Lagjja Çlirimi, Rruga Sul Misiri, Pallati nr. 8/500 Kati 1, Ambienti nr. 2
Vlorë, Lagjia Nr.1, Përballë Telekomit
Durrës, Lagjja Nr. 4, Rruga Skënderbej, përballë Sheshit të Trageteve Durrës.
Shkodër, Rruga Vlison, Sheshi 2 Prilli, Nr. Pasurie 4/478+1-1, Zonë Kadastrale 8594
Vlorë, Rruga Sadik Zotaj, Pallati Nr. 458
Fier, Lagjia "29 Nëntori", përballe Farmaci 1, ngjitur me Postën Shqiptare Korçë Lagjia Nr. 7, Rruga 28 Nëntori, Pranë Drejtorisë së Tatim Taksave

Website:
www.insig-jete.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.02.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje aksionesh 10.05.2017
Vendim i aksionarit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 23.12.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2018 dhe Shenimet Shpjeguese
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 26 965 872,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 28 469 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 41 811 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 49 424 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:188 741 846,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:200 136 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:177 214 426,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:157 223 142,00
Worked By : A.lala