Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shefqet Kastrati
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI

J61813529P
(Import, eksport, tregti me pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse, servis automjetesh, tregti të artikujve të ndryshëm, transport karburanti e mallrash, veprimtari në fushën e ndërtimit. Bar - Resto)

Durrës 709283693 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA)

K21711502V
(Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit, n)

Durrës 1254826900 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

INSIG JETE SH.A

L71325020H
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligjin N)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni