Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shefqet Kastrati
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI (Ish MESH)

J61813529P
(Import, eksport, tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, lëndëve djegëse, servis automjetesh, lavazh automjetesh, gomisteri, tregti të artikujve të ndryshëm, tregti me shumic)

Durrës 709283693 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA)

K21711502V
(Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit)

Durrës 1254826900 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

Shmel Express ( ish "LoxDon")

L82016012L
(Shitja, blerja, perpunimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore; Zhvillimi i aktiviteteve ekonomike te shitjes dhe blerjes te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme; Qiradhenia dhe marrja me qira e objekteve)

Tiranë ALL

KASTRATI AVIATION HOLDING

M21612025K
(Aktivitet ne fushen e aviacionit civil; Projektim, investim, ndertim, administrim dhe menaxhim/operim i terminaleve dhe aeroporteve te aviacionit civil e jo vetem, te strukturave, faciliteteve si dhe realizi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni