Skip to content

SHUSHICA HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:28:30
JSON

Tax Registration Number: L71729019M
Administrators: Ermira Pepaj
Scope: Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentraleve mbi Lumin Shushicë, të tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga Kaskada e HEC mbi Lumin Shushicë Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e kaskadës si me sipër gjatë periudhës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: SHUSHICA HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/05/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. TREMA ENGINEERING 2 shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.08.2001 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71729019M, me adresë në Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Old Tirana Building, me administratore Enis Kariqi, Eduart Gjana. Ortak i vetem eshte shoqeria STRABAG AG (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.03.2022)

II. GR ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/03/2010 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01509004N, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019, me administratore Sonila Gogu dhe Realdo Mansaku. Ortaket e shoqerise jane: Saimir Boka (13%), Gentjan Filaj (35.77%), Henri Aleksi (11.4%), Ahmet BurakGoktepe (5%) dhe Realdo Mansaku (34.83%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.03.2022)

III. ALB - STAR shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.1995 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903512W, me adresë në Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Edmond Spahiu dhe ortak te vetem shoqerine FINMAN (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Realdo Mansaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1987, pronar perfitues pasi zoteron 34.83% te kapitalit te GR ALBANIA-shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.

Gentjan Filaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 35.77% te kapitalit te GR ALBANIA-shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise MOTUS – zoterues i 57% te kapitalit te FINMAN- ortak i shoqerise Alb – Star - shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.

Oleg Deripaska, shtetas rus, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 25.9% te kapitalit te STRABAG AG- ortak i vetem i shoqerise TREMA ENGINEERING 2 - shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani