Skip to content

ELENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 11:16:32
JSON

Tax Registration Number: L73308201B
Administrators: Anila Doko
Scope: Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Bushtrica 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit Bushtrica 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek autoriteti kontraktues. Tregtimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ELENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 04/09/2017
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Doko shpk, një shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.01.1996 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903324K, me adresë në Elbasan, Bradashesh, pranë Kombinatit Sidekirurgjik, me administrator dhe ortak te vetem Fatbardh Doko (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 31.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 31.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Fatbardh Doko, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te DOKO shpk-shoqeri meme e ELENERGJI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.09.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Katund i ri , pranë Doko shpk

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani