Skip to content

TOME GAZ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-07 07:57:48
JSON

Tax Registration Number: L74630001S
Administrators: Spiro Tome
Scope: Shperndarje, furnizim dhe tregtim me shumice dhe pakice dhe import-eksport te gazit natyror si dhe operimi ne hapsirat e depozitimit te tij. Montim dhe servis te linjave te gazit. Mirembajtje dhe riparim te linjave te gazit etj.Tregtim me shumice e pakice te karburantit, gazoil, benzine, vajra, tregti me pakice te gazit per automjete si dhe tregti me shumice dhe pakice te gazit per ngrohje.
Other Trade Names: TOME GAZ
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24/10/2017
District: Korce
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Korce, Mjeti me targa AA 324 TX.
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Korce, Bulgarec, Rruga Nacionale Korçe-Tirane, zona kadastrale 1310, nr.pasurie 119/8.

Address:
Korce, QENDER BILISHT KAPSHTICE Objekt ne Zonen Kadastrale 2081, Nr. Pasurie 2/12
Korce, Rruga Gaqo Avrazi, Nr.51, H.1, Unaza e Qytetit.
Korce, Bulgarec, Fshati Nevicisht, zona kadastrale 2783, nr.pasurie 228.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.07.2021
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 073 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 144 467,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 226 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:98 471 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:46 750 782,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 585 302,00
Worked By : A.Lala