Skip to content

Distributor of Medical Devices Group
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-23 10:28:42
JSON

Tax Registration Number: L81422033E
Administrators: Luftar Zebi
Scope: Tregëti me shumicë dhe pakicë, import – eksport të barnave dhe pajisjeve mjekësore. Tregëti me shumicë dhe pakicë për kite, reagentë, materiale mjekësore. Import-eksport te kiteve, reagenteve, materialeve mjekësore. Tregëti me shumicë dhe pakicë, import – eksport lëndëve të para kimike për përdorim në tregun farmaceutik dhe në spitale. Tregëti me shumicë dhe pakicë, import – eksport të aksesorëve të ndryshëm farmaceutik, pajisjeve mjekësore dhe materialeve mjekimit për përdorim mjekësor në subjekte private dhe publike. Tregëti me shumicë dhe pakicë, import - eksport, të aparateve me përdorim në fushën e dermo-kozmetikës dhe estetikës. Të ketë të drejtë të hapë klinika laboratorike, mjekësore, dermo-estetike të hapë farmaci dhe depo farmaceutike për tregëtimin e barnave. Të ofrojë shërbime lyerje, patinime, suvatime për cdo lloj objekti. Të ketë të drejtën për të zhvilluar aktivitete të përbashkëta me firma vendase dhe të huaja në fushën e shëndetësisë, të hapë qendër mjekësore apo spitalore. Të drejtën të ofrojë trajtim të mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor. Të ofrojë shërbime servisi dhe mirëmbajtje aparaturash me përdorim në laboratorët klinik-biokimik dhe atë biologjik. Të ofroj shërbim në fushën e Grumbullimit, transportimit dhe evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore si për Spitalet, Qendrat Shëndetësore dhe për subjektet private. Të ofroj shërbime pastrimi dhe mirëmbajtje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme spitalore të rrezikshmërisë së ulët, të mesme dhe të lartë. Të ofroj shërbime pastrimi dhe mirëmbajtje të ambienteve të brëndshme dhe të jashtme industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave të ambjenteve spitalore, të qendrave shëndetësore, hoteleve, zyrave, qendrave tregtare, marketeve, aeroporteve, terminaleve, porteve, bar-restoranteve etj. Shërbime lavanderie dhe hotelerie për cdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve të pastruara. Të drejtën për Shitje-Blerje, importim me shumicë dhe pakicë të produkteve, materialeve, mjeteve, pajisjeve, makinerive të pastrimit, detergjentëve. Të ofrojë shërbime konsulence juridike dhe financiare, të ofrojë konsulencë në fushën e legjislacionit shëndetësor dhe sigurimeve shëndetësore, Të ofrojë shërbime konsulence kundrejt të tretëve për studimin e tregut realizimin e shitjeve dhe zhvillimin e biznesit në fushën e mjekësisë. Të ofrojë konsulencë për shërbimet Dezinfektim – Dezinsektim - Deratizim (DDD) Të ofrojë shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare shëndetësore: Shërbime Pest Control (DDD - Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim), të cdo lloj ambienti të jashtëm dhe të brendshëm, publik e privat, të qendrave spitalore e shëndetësore dhe të cdo lloj subjekti tjetër për: largimin e minjve të arave, mizave dhe insekteve të ullirit, pemëve dhe bimëve, gjarpërinjve, maceve, qeneve etj. Të realizoj Import-eksport, tregtim të produkteve për trajtimet DDD. Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë të pesticideve, të farave, bimëve etj. Të ofroj shërbime dhe mirëmbajtje të mjediseve, gjelbërim të mjediseve, ndërtime të impianteve të ujitjes. Transport, grumbullim, evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve dhe fshatrave, trajtim, riciklim mbetjeve. Të ofroj shërbime DDD dhe trajtimi me gaz për produkte të ndryshme, misër, grurë, kafe etj. Dhënie me qera të pajisjeve dhe makinerive për shërbim të DDD (Dezinsektim, Deratizim, Dezinfektim dhe Higjenizim). Organizim të kurseve teknike dhe konsulencë për higjenën ambientale, mirëqenien e njerëzve etj.
Other Trade Names: "DMD - Group"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19/02/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Nr. 8, Rruga Siri Kodra, Objekti Nr. 198

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi e kapitalit date 30.01.2020
Kontrate shitje kuotash 25.01.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 985 591,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 836 641,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:15 844 017,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:8 400 300,00
Worked By : A.Lala