Skip to content

ECO CLEANING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 10:20:06
JSON

Tax Registration Number: L81811019S
Administrators: Taulant Godroli
Scope: Shërbim i pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit të diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe transferimi te Autoriteti Kontraktor.
Other Trade Names: ECO CLEANING
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/05/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Kosove
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: 2 T, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 29.03.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K01731001M, me adresë në Tiranë, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5, me administrator Artan Sako. Ortaket e shoqerise jane: Artan Sako (50%) dhe Blerim Balla (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

ALKO-IMPEX General Construction, degë e shoqërisë së huaj, e themeluar më 02.09.2004 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, e regjistruar në QKB më datë 26.01.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K91326028I, me adresë në Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, pranë stacionit të trenit, me perfaqesues ligjor Enkelejda Çeli dhe Arber Abazi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues te ECO CLEANING, date 29.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Imer Ademi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 95% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ALKO-IMPEX General Construcion-shoqeria meme e ECO CLEANING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.05.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr.53

Address:
Tiranë, Kamëz, Valias, Kamëz, zona kadastrale 2066, nr. pasurie 343

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 10 479 887,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 10 622 563,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 837 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 152 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 191 426,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:115 346 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:120 041 377,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:113 107 233,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:113 826 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:56 250 000,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani