Skip to content

Shoqeria Konçesionare G2 INFRA (ish "G2 INFRA")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 09:37:23
JSON

Tax Registration Number: L81926005L
Administrators: Gëzim Pani
Scope: 3.1 Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi: Projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen, në funksion të Konçesionit/partneritetit publik privat dhe në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare për këtë konçesion. 3.2 Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit te saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: G2 INFRA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/07/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center 1010, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.07.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Papa Gjon Pali II-te, Ndertesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7

Address:
Durres, Kruje, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Kruje ne zonat kadastrale 3599, 2182, 1475, 1 185, 1299, 1934, 1042, 2385, 2795, 3183
Tirane, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Tirane ne zonen kadastrale 2105
Tirane, Vore, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Vore ne zonat kadastrale 1006/1699, 1167

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani