Skip to content

TURBOO ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-12-07 11:52:07
JSON

Tax Registration Number: L82202054O
Administrators: Sindi Xhillari
Scope: Katering sherbimesh dhe porosi te llojeve te ndryshme te produkteve ushqimore. Delivery (Shperndarje). Ndermjetesime te ndryshme per kryerje sherbimesh te çdo lloji me persona te trete, etj. Real-estate, dhenie-marrje me qera te apartamenteve ditore dhe mujore, shitje-blerje, marketing dixhital, menaxhim te pasurive te paluajtshme, etj, si dhe çdo veprimtari tjeter te lejuar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi. Ne fushen e ndertimit. Projektimit dhe te ndertimit: kat. 1/e-plan vendosje objekte te vecanta, kat. 2/a, projektime dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj, mbi 5 kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme per to. Projektime dhe ndertime civile industriale, turistike, bujqesore, etj, dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Projektim pejsazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori, etj.). Projektim interiere, mobilje, pajisje, dizajn industrial, punime dheu, sistemime, tarracime, prodhime elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertim rruge, kat. V, IV ndertime rruge kat. Ill, II, I, ndertim fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjellesa e kanalizime, sillosa, kulla uji. Pre-betonarmeje e metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike, veshje fasadash. Rilevime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensore etj.), instalimi i impianteve te ngrohjes e ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemit hidraulikcimentime, kanale e impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, kabinat e transformatoreve.Sherbim reklame, publicitet , (billboard) per produkte te ndryshme , aktivitete tregtare, artistike, etj, si dhe cdo lloj sherbimi qe ka lidhje me reklamen. Ofrim te sherbimit postar. Bar restorante.
Other Trade Names: TURBOO ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24/09/2018
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.10 , Rruga e Kavajës ,(ISH KIN REPUBLIKE ) , Pallati i ri Ish Teoren , tregu Came , kati -1.

Address:
Tirane, Rruga Murat Toptani , prane Kinema Millenium 2 , ish Pallati i Pioniereve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.12.2022
Statuti i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 500 002,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 200 304,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 77 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:84 190 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:20 658 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 507 623,00
Worked By : A.Baja