Skip to content

Natura Resort
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-27 10:33:12
JSON

Tax Registration Number: M31324028R
Administrators: Renis Tërshana
Scope: Projektimin, investimin, zhvillimi/ndertimi, operimin sipas projekteve, studimeve te miratuara dhe lejeve te zhvillimit qe do te jepen nga organet kompetente, me qellim ndertimin e strukturave me destinacion turizmin, ambjenteve te rekreacionit, apartamente dhe/ose banesa individuale pushimi, hotel, perfshire cdo lloj ambjenti aksesor ne funksion te tyre, etj ne zonen e Poro-Vlore dhe cdo objekt tjeter veprimtarie qe lidhet me sa me siper apo dhe cdo objekt tjeter qe nuk ndalohet me ligj.
Other Trade Names: Natura Resort
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 31/12/2022
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. Shoqeria " TURBOO ALBANIA ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 24/09/2018 me NUIS L82202054O me seli qendrore ne Tirane Njësia Bashkiake Nr.10 , Rruga e Kavajës ,(ISH KIN REPUBLIKE ) , Pallati i ri Ish Teoren , tregu Came , kati -1., me administrator dhe ortak te vetem Sindi Xhillari. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.01.2023)

II. Shoqeria " R & T ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 20/10/1995 me NUIS J61901094G me seli qendrore ne Tirane Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shk.A, Kati 10, me administrator dhe ortak te vetem Renis Tërshana. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.01.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 27.01.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane Rr. Luigj Gurakuqi, Pallati Nr.89, Shkalla.A, Kati 10, Tirane 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 27.01.2023
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 27.01.2023
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : P. Nikolli