Skip to content

BARDH KONSTRUKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-12-15 13:09:47
JSON

Tax Registration Number: L82306024Q
Administrators: Bardhok Kola
Scope: Projektim, ndërtim, operim dhe mirëmbajtje e segmentit rrugor Milot-Balldre.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/10/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: A. N. K., shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J92408001N me seli qendrore ne Tirane, Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare,kati i trete. dhe administrator & ortak i vetem Agim Kola. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.12.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 01/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra Condor zonë kadastrale 8220, me numër pasurie 7/244 – N67.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja