Skip to content

SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-08 06:50:28
JSON

Tax Registration Number: L91918012B
Administrators: Julian Llupo
Scope: Shoqeria Koncesionare do te kete si objekt te veprimtarise se saj hartimin e Projektit perfundimtar, projektimi, venia ne pune e sherbimit te kontrollit ligjor te instrumenteve matese, nepermjet verifikimit te instrumenteve shperndarese te karburantit dhe gazit te lengshem ofrimin e sherbimit te kerkuar dhe transferimin e pajisjeve te Sistemit Operativ tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te Koncesionit.
-------------
Kategoria: Kontratë mbi Bazë Tarifore
-------------
Other Trade Names: SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/07/2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: NOA CONTROL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.04.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51622005C, me adresë në Tiranë, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000., me administrator Vilma Mara dhe ortak te vetem Gentian Sula (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Gentian Sula, shtetas shqiptar, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te NOA CONTROL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.07.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, AA 427 ZA
Tirane, AA 165 ZA
Tirane, AA 786 ZI
Tirane, AA 426 ZA
Tirane, AA 682 ZJ
Tirane, AA 166 ZA
Tirane, AA 681 ZJ
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -19 495 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 113 385,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 278 942,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -13 917 622,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:96 133 700,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:96 210 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:64 365 500,00
Worked By : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani