Skip to content

MARINA LIMION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 12:09:25
JSON

Tax Registration Number: L94602803N
Administrators: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Scope: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruksionin, Operimin dhe Transferimin e portit turistik "Marina Limion", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: MARINA LIMION
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 01/10/2019
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 94 838 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. KASTRATI GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21711502V, me adresë në Durrës, Lagjia 14, Rruga “Tiranës”, ura e “Dajlanit”, me administrator Gani Kastrati dhe aksionare: Bilbil Kastrati (5%), Haredin Kastrati (5%), Selam Kastrati (5%), Shefqet Kastrati (65%) dhe Shefit Kastrati (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

II. EDIL - AL – IT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.07.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61911003I, me adresë në Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Ap 7, Njësia Bashkiake nr 5, Kodi Postar 1019, me administratorë Nikolla Seferaj dhe Artur Zhebo. Ortak i vetem eshte shoqeria INER shpk (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te KASTRATI GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Artan Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues pasi zoteron 34% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Genci Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Adrian Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje per ndertimin e strukturave ankoruese, portuale ne det KKU -
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Sarandë, Porti Detar Limion, nr pasurie 5/232, lagjja nr. 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 09.06.2020
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.05.2020
VKM Nr. 515, date 01.07.2020 per miratimin e kontrates se koncesionit
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 24.02.2021
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -10 663 748,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -38 840 653,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -42 861 374,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -276 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:61 082 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:9 724 890,00
Worked By : A.Lala