Skip to content

2Smart Systems
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-08-28 13:34:43
JSON

Tax Registration Number: M02019005N
Administrators: Enis Bletaj; Ledion Liço
Scope: Import eksport te paisjeve elektrike, elektronike, IT, telekomunikacion dhe sigurie, brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se Shqiperise. Projektim, zhvillim, implementim te sistemeve elektronike, elekrike, IT brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se Shqiperise. Zhvillim aplikimesh software. Projektim, zhvillim, implementim te sistemeve te sigurise, automatizimit dhe te telekomunikacionit. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje operacione tregtare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te administroje, te blejë, te shesë, te japë me qira shoqeri e aktiviteteve te tyre si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne shoqëri, konsorciume te themeluara apo ne themelim e sipër, qe kane objekt te ngjashem me objektin e aktivitetit e Shoqerise, ose qe i shërben realizimit te këtij objekti. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Other Trade Names: 2Smart Systems
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.08.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: "GENER 2", person juridik shqiptar, regjistruar me 03.09.2003, me NIPT K58615301M, me seli qendrore ne Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, Kati 7/Tirane dhe me perfaqesues ligjor Bashkim Ise Ulaj. (Sipas statutit të shoqërisë)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 7-te.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 28.08.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani