Skip to content

A.R.M-ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-04 16:38:14
JSON

Tax Registration Number: L67710901D
Administrators: Fatos Malaj
Scope: Tregtim me shumicë dhe pakicë i naftës dhe i gazit. Në fushën e ndërtimit: Studimi, projektimi, konsulenca, sipërmarrjen zbatuese dhe / ose investimin sipas rastit për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve, e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierie, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përben send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e energjisë: Instalim dhe ndërtim linjash elektrike, tregtim i mallrave elektrike, etj.
Other Trade Names: A.R.M-ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 15.02.2016
District: Dibër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
BURREL Rruga Dilaver Kurti, Lagjja Drita, ndërtesë private nr.9, pranë ish repartit Ushtarak

Address:
Diber Lis SHOSHAJ Rruga Zall-Shoshaj, ndërtesë private 1-katëshe Nr.6 ne rrugën nacionale Burrel-Peshkopi Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, ndërtesë private Nr.7 Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani, Rruga Dervish Hima, Kamion tip Iveco me targë AA 379 GX Diber Burrel BURREL Lagjja Drita, Rruga Koke Malçi, ndërtesë private 1-katëshe Nr.5 Diber Burrel BURREL Lagjja Drita, Rruga Dilaver Kurti, Autobot tip Man me targë TR 4476 R

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information