Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatos Malaj
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

GLOBAL SECURITY Sh.p.k

K72217015V
(Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecante sic jane bankat. lmportimin, tregtimin, tran)

Mat 6084209 ALL

A.R.M-ALBANIA

L67710901D
(Tregtim me shumicë dhe pakicë i naftës dhe i gazit. Në fushën e ndërtimit: Studimi, projektimi, konsulenca, sipërmarrjen zbatuese dhe / ose investimin sipas rastit për realizimin me fonde publike dhe/os)

Dibër ALL

TRAJA&MADHESH

L97509902D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "TRAJA&MADHESH sh.p.k dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afati)

Dibër ALL

La Brisa

M26407204C
(Sherbirne turizmi, hoteleri, katering, restorant, bar-kafe, spa, lojara sportive, transport dhe argetim, udhetime me automjete, motora dhe mjete lundrimi, guida turistike dhe te tjera te ngjashme. Konsulence)

Himare ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni