Skip to content

LORENCO & CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-28 07:50:39
JSON

NIPT: J61903071B
Administrator: Lorenc Zani
Objekti i Veprimtarisë: Punime inxhinierike ne infrastrukturen civile dhe fushen e ndertimit (studim, projektim, mbikqyrje, zbatim, monitorim, ekspertize, konsulence). Studim, projektim rrugesh te te gjitha kategorive, rrjet infrastrukture, shetitore, ujesjelles, kanale kullues, rrjete ujitjeje, ura, impjante, mbrojtje nga erozioni, mbrojtje lumore, studim projektim ndertesa, fasada, punime kadastre, plane rilevimi, planimetri, planvendosje, gen-plane, hartim plane mbareshtimi ekonomie pyjore, hartim elaborate/plan shpronesimesh, hartim dokumentacioni per hipotekimin e objekteve, rilevime, fotogrametri, fotografim ajror, matje topogjeodezike, matje gravimetrike, matje batimetrike, inventarizim dhe vleresim asetesh (industriale, ndertesa, troje, toka bujqesore, pyje kullota), rikonstruksione objektesh, azhornimi i tokave bujqesore, studime hidrogjeologjike, trafiku, studime fizibiliteti, dixhitalizime, hartim projektesh dhe konsulence teknike. Grumbullim, perpunim, manaxhim, analizim dhe shperndarje informacioni, konsulence, zhvillim, mirembajtje, ekspertize te Sistemeve GIS/WEBGIS. Planifikime hapesinore, territoriale (PDV, PPV, urbane, rajonale, kombetare). Analiza mjedisore dhe sociale (vleresim risku, 2 studim, auditim, monitorim, ekspertize, konsulence). Sherbime ne teknologjine e informacionit, ekspertize, konsulence. Shitblerje, qera, vleresime dhe konsulence juridike te pasurive te paluajtshme (asete teknike, troje, objekte, toka bujqesore, pyje, livadhe e kullota). Import, eksport, marketing, tregtim, servis, mirembajtje, prodhim materialesh, sherbimesh dhe produktesh. Kurse profesionale ne lidhje me objektin e ekspertizes. Botime periodike dhe jo periodike shkencore, social-kulturore, guida dhe harta turistike, printime, shumefishime.
Emërtime të tjera Tregtare: LORENCO & CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.01.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamion Mercedes Benz, ngjyra blu me targa AA 585 BX
Tirane, Kamion Man, ngjyra e bardhe me targa AA 365 EX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dritan Hoxha, Pallati i Ri 8 - katesh, perballe Procredit Bank

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.05.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 02.08.2002
Kontrate shitje kuotash 21.04.2006
Kontrate shitje kuotash kapitali 23.12.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 116 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 380 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 039 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 871 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 455 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 825 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -185 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 520 218,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 094 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:64 498 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:97 005 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:53 089 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 629 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 79 682 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 43 194 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 89 400 925,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala