Skip to content

Sinani Trading (Ish M. B. KURTI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-07 14:01:33
JSON

NIPT: J64103483H
Administrator: Ledion Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, industrisë, produkte bujqësore, materiale ndërtimi, pesticide, paisje elektronike, konfesksione etj import eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikant. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qendër estetike, fitnesi, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobilare. Tregtim me shumicë e pakicë të produkteve me origjinë shtazore për njerëz. Në fushën e import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve dhe pajisjeve elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, kompjutera, server dhe pajisje të ngjashme. Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve të bukës, biskota, kruasan, fast food etj. Tregtimin e të gjitha llojeve të automjeteve përfshirë dhe ato të tonazhit të rëndë. Studime projektime, hartim planesh, manaxhim pyjesh, zbatim të punimeve pyjore, transport dhe tregtim të lëndës drusore, dru zjarri etj. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i materialeve të pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve të ndryshëm. Furnizimi, përgatitja, servimi (Ushqim Katering). Rikonstruksion, ndërtim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rrugë, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve kancelarike, konsumablave për pajisje të ndyshme, tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh të formave dhe llojeve të ndryshme. Tregtim veshmbathje, materiale te buta, unifortna punonjesish, rroba pune, materiale gazermimi etj. Tregtim te pajisjeve dhe materialeve te ndryshme spitalore, mjeksore, laboratorike etj. Uniforma spitalore, maska, doreza, dezinfektante si dhe cdo artikull tjeter ne kuader te mbrojtjes ndaj COVID-19. Sherbime nderhyrese higjenoshendetesore (dezinfektimi, deratizimi, dezinsektimi).
Emërtime të tjera Tregtare: Sinani Trading (Ish M. B. KURTI)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/02/1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 45 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier, Lushnje, Automjet Benz AA455RN

2. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP ( jo frigoriferik), Marka Volkswagen me Targë AB449FO

3. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATV (frigoriferik), Marka Daimler Chrysler me Targë AA365YO

4. Fier, Lushnje, Automjet tip Mercedes Benz ATV me targe AB 218 BE

5. Fier, Lushnje, Kamion Mercedes Benz me targe AA 531 TY

6. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Renault me Targë AA975BI

7. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP ( jo frigoriferik), Marka Volkswagen me Targë AA976JF

8. Fier, Lushnje, Automjet Benz me targe AA 328 JR.

9. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATV (frigoriferik), Marka Mercedes Benz me Targë AA593HO

10. Fier. Lushnje, Automjet Lloji Kamion, Marka Mercedes Benz me Targë AA134BB

11. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Volkswagen me Targë AA855SP

12. Fier, Lushnje, Automjet Lloji AVP (frigoriferik), Marka Volkswagen me Targë AA903YK

13. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Daimler me Targë AA237ON

14. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Mercedes Benz me Targë AA804AE

15. Fier, Lushnje, Automjet Benz me targe AA 592 KG.

16. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Volkswagen me Targë AA463MF

17. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Renault me Targë AB374DP

18. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Mercedes Benz me Targë AA977BI

19. Fier, Lushnje, Automjet Benz me targe AA 324 FN.

20. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATV (frigoriferik), Marka Volkswagen me Targë TR5563M

21. Fier, Lushnje, Automjet Lloji ATP (jo frigoriferik), Marka Mercedes Benz me Targë AA079YZ

22. Fier, Lushnje, Furgon Mercedes Benz me targe AA 402 TY

23. Fier, Lushnje, Automjet Benz me targe AA 838 CI.

24. Fier, Lushnje, Automjeti Mercedes ATV me targe: AA 726 VH

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazinë një katëshe, pasuria nr 1957/3, pranë Fabrikës së Qumështit.

Adresa:
Korce, Libonik, Rruga Qender, Nr Pasurie 45/79, Zona Kadastrale Nr 2445

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti I themelimit 2014
Kontrate shiblerje kuotash 28.07.2010
Vendim I asamblese per rritje kapitali 25.07.2013
Kontrate dy paleshe dhurimi 14.01.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 218 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 196 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 347 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 766 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 658 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 274 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 961 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 971 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 061 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:183 257 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:210 998 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:228 822 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:197 579 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:279 560 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:211 894 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 338 536 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 315 692 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 213 122 660,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja