Skip to content

" LEKA "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-10 14:21:30
JSON

NIPT: J64103631O
Administrator: Barjam Leka
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, industriale, ekonomike, turistike, dhe bujqesore deri ne dy kate e mbi dy kate. Kompletimi dhe instalimi i veprave me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare, si dhe restaurime dhe rikonstruksion godinash civile e ekonomike dhe veshje fasadash.Ndertim rrugesh te kategorise se pare deri ne te peste ndertim dhe asfaltim rrugesh dhe autostrada,punime te sinjalistikes rrugore,vijezime rrugesh, objekte te ndryshme, vepra arti, mure prites e mbajtes etj. Ndertim ujesjellesa ,kanale vaditese dhe kanalizime, mirembajtje dhe zhvillim i dekorit ne mjediset urbane.Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve e te veprave te artit, riparime e mirembajtje te veprave ekzistuese ,izolime mbi dhe nentoke nga ujrat siperfaqesore. Tregtim materiale ndertimi dhe vegla pune. Punime hidraulike, druri, elektrike, melamine dhe konstrukte metalike, hidroizolimi dhe ngrohje.Tregtim 2 materiale elektronike, elektrike,higjeno sanitare. Tregtim sisteme ngrohje dhe soba e kaldaja ngrohje. Tregtimi dhe prodhimi rroba pune ,uniforma te ndryshme pune.Prodhimi dhe montimi i materialeve duralumini, duroplast dhe mobilje.Punime ne fushen e sherbimeve civile, pastrim mbetjesh urbane ,pastrim e gjelberim ,mbjellje bari dhe krijimi masiveve pyjore.
Emërtime të tjera Tregtare: " LEKA "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.07.1994
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Cerrave, Fshati Cerrave, banese prane shkolles se mesme

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 14.01.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -19 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -32 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 500 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 625 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 602 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 36 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 220 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 351 033,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 525 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 120 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 594 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 780 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 798 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 170 513,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 130 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 506 140,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala