Skip to content

MANE/S (Ish MANE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 11:57:52
JSON

NIPT: J64103865K
Administrator: Malo Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim,Projektim materiale ndertimi,Laburator,importeksport. Grumbullim te mbetjeve te ngurta. Restaurimit te objekteve te trashegimise kulturore, muzeale, vepra arti etj. Tregtim mallra industriale dhe elektrike te çdo lloji. Servisit per mjete dhe automjete, tregtim pjese kembimi, vajra lubrifikante etj. Transporti I mbetjeve urbane, si dhe imbetjeve te ngurta dhe çdo lloj materiali ndertimor. Mirmbajtja e rrugeve, veprave te artit dhe çdo lloj objekti ndertimor
Emërtime të tjera Tregtare: MANE/S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/06/1994
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Vlore, Sarande, Kamion "Man" me tre akse me kapacitet 16 ton dhe targe SR 7741 B
2. Vlore, Sarande, Kamjon " Man" me kapacitet mbajtes 14 ton dhe targe AA 736 CU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Restaurimi ne zbatim -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Sarandë Lagja 2, P 46,

Adresa:
Vlore, Sarande, "Gajdar", Bashkia Sarande, Sarande, parcela me siperfaqe 4500 m2 me nr.pasurie 566/2, zona Kadastrale 1722, Sarande.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 29.03.2007
Kontrate shitje kapitali 18.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 417 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 539 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 717 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 557 554,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 34 351 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 34 351 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 243 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 735 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:78 859 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:78 864 618,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:135 330 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:220 195 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:159 240 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:135 504 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 152 343 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 64 605 799,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja