Skip to content

"M U R A T I"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 09:57:12
JSON

NIPT: J66702413V
Administrator: Imer Murati
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade, Ndertim rrugesh dhe urash si dheundertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim, Ndertim digash, galeri, tunele, damba. Ndertim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, Nyje betoni, Import eksport te artikujve te ndryshem si edhe skrap (mbeturina hekurishtesh). transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e paisje per nyje betoni. Ndertim pika karburanti dhe tregetim me pakice te nenprodukteve te naftes. Agjensi trasporti per udhetare dhe pasagjere, hoteleri, turizem. Tregtim me shumice dhe pakice, import eksport te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, kozmetike. Tregtim dhe shitje produkte artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike, xhama, mobilje, Tregtim produkte te gatshme dhe gjysem te gatshme me shumice dhe pakice, si edhe çdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie. Tregtim materiale elektrike, ndertimi, elektrike, hidraulike, matesa uji, inerte, pllaka trotuari, dhe te gjithe elementet e tjere qe kane te bejne me ndertimin.
Emërtime të tjera Tregtare: "M U R A T I"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/04/1996
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 89 000 000,00
Numri i pjesëve: 49 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 15.06.2013, u hartua Projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise “EURO-ALB” shpk, shoqeria e perthithur me shoqerine "M U R A T I" shpk, shoqeria perthithese. Duke filluar nga data 15.06.2013 deri ne perfundim te procedures se bashkimit shoqerite "M U R A T I" shpk dhe “EURO-ALB” shpk do te jene ne periudhe tranzitore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulqize, Rruga Ish Keshilli i Rrethit Bulqize, Lagjja e re, Banesa 775/1, Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 1

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Irfan Tomini, Ndertese, Nr pasurie 2/728-ND, Zona Kadastrale 8260

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.04.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.08.2012
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.07.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 409 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 226 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 505 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 823 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 408 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 703 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 395 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 879 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 241 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 405 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 349 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:19 728 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:45 840 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:86 180 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 790 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:73 482 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:98 741 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:51 390 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:102 268 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 72 265 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 131 464 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 110 212 407,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli