Skip to content

"ONI"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-25 12:51:21
JSON

NIPT: J66902008N
Administrator: Reshat Koçkiçi
Objekti i Veprimtarisë: Programim programe telekomunikacioni dhe sisteme, rrjeta, implementim i sistemeve dhe programeve informatike (software-ye), mirembajtje e tyre, asistence dhe konsulence per pergatitjen e te gjitha Ilojeve te programeve informatike (software-ye), ne fushen e menaxhimit shendetesor etj. Import, eksport, tregtim, konsulence, projektim, instalim, implementim, sherbim dhe mirembajtje per aparatura digjitaie, elektronike, kompjutera, server, printera, fotokopje etj, sisteme sigurie audiovideo etj, instalim dhe suport teknik i sistemeve te menaxhimit, sistemeve kompjuterike, sisteme digjitalizimi arkivash, databaze, inventarizimi, menaxhim asetesh etj. Kryerja e te gjitha veprimtarive te zhvillimit, te mirembajtjes, te shitjes se zgjidhjeve software-ike per teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale dhe sherbime te telekomunikacionit etj. Ne fushen e Shendetesise, projektim, implementim mirembajtje, shitje, konsulence etj. Tregtim me shumice te pajisjeve mjekesore, mirembajtjen e tyre etj. Sherbim trajtimi me elektroda per trupin e njeriut per programe stervitore personale muskulare EMS (Electric Muscle Stimulation). Sherbim skanimi dhe printimi. Prodhime te ndryshme, Si kartevizita, fletepalosje, 2 banera, organizim aktivitete te ndryshme promocionale, kancelari (bojera printeri, letra etj), Prodhimin dhe montimin e te gjitha llojeve e madhesive te tabelave sinjalistike, te tabelave ndriçuese dhe Jo ndriçuese etj. Konsulence dhe Sherbime marketingu online per persona ose shoqeri te huaja dhe vendase. Krijim dhe mirembajtje faqe webi, aplikacione, studio muzikore dhe grafike, marrje dhe dhenie e te drejtave te autorit dhe licensime. Studim, projektim, zbatimi ne Ndertime civile, industriale, restaurime, rikonstruksione dhe mirembajtje ndertesash civile, publike, prodhime qeramike etj. Punime restaurimi, riparime, mirembajtje e objektve te kultit, punime pikture, lyerje, etj, ne te gjitha llojet e materialeve. Mirembajtja dhe administrimi i objekteve, hapesirave dhe komplekseve publike, private, rezidenciale, shteterore, komerciale, prodhuese etj, dhe ofrimi i te gjitha sherbimeve te mirembajtjes dhe administrimit te lidhura me keto objekte; mirembajtjes se ashensoreve, shkalleve dhe tapeteve levizese. Sherbime dhe punime ne lnfrastrukture transporti, tabela dhe sinjalistike rrrugore, ndricues rrugore, kanalizime, punime shtrimi dhe asfaltimi. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice i te gjitha liojeve te materialeve te ndertimit. Punime te sistemeve elektrike dhe IT, dhe hidraulike; riparim i pajisjeve elektroshtepiake, pajisjeve mjekesore etj, sherbime kopshtarie etj. Tregtim i materialeve elektrike dhe ndricuesve, sherbim dekorimi me ndricues etj. Tregtimi i ashensoreve te te gjitha llojeve, i shkalleve dhe tapeteve levizese dhe pjeseve te tyre te kembimit si dhe mirembajtja dhe çdo sherbim tjeter I lidhur me to. Hapje shkolle (institute, akademi) profesionale dhe njesi tregtare per parukeri. kozmetike, trajtim lekure, trupi. etj. Kurse profesionale dhe trajnime per parukeri kozmetike, trajtim lekure, trupi, etj. Atelie. Organizim sfilatash. Stilim veshje dhe prodhimi i tyre. Prodhim dhe tregti me shumice dhe pakice e veshjeve dhe konfeksioneve te ndryshme. Tregtim me shumice e pakice te te gjitha kategorive te produkteve kozmetike, aksesore e bizhuteri, te artikujve te galanterise etj. Ne fushen e trajtimit te mbetjeve: Trajtim, menaxhim, asgjesim i mbetjeve spitalore e dhe Jo\spitalore. Sherbim, pastrim, grumbullim, largim, asgjesim i mbetjeve publike. Trajtim i mbetjeve te gomave dhe plastikes. Trajtim, menaxhim dhe perpunim i ujrave. Instalim dhe mirembajtje te impianteve te perpunimit të ujrave, mbetjeve plastike, urbane dhe gomave. Mbeshtetja dhe krijimi I sistemeve ekologjike per ekonomine e gjelber dhe ekonomine blu. Tregtim i mjeteve të transportit dhe punes, të Iehta dhe te renda. Tregtim gomash automjetesh. Sherbim pastrimi, dezinfektimi, dezinsektimi, deratizimi. Tregtim dru zjarri. Prodhim, Tregtim uniforma profesionale, pune, policie etj. Te gjitha veprimtarite e mesiperme do te realizohen ne te drejten e importit dhe eksportit konform kerkesave specifike te legjislacionit Shqiptar per secilen veprimtari.
Emërtime të tjera Tregtare: "ONI"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.06.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 71 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagja Vasil Shanto, Rruga Hydajet Lezha, Nr 32

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.06.2015
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 12.09.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 557 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 952 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 326 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 646 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 949 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 518 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 124 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 645 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 514 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 272 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:63 860 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:57 641 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:46 263 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 000 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 60 229 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 55 959 250,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala