Skip to content

HIGJENA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-02 14:59:46
JSON

NIPT: J68612101I
Administrator: Vasillaq Golemi
Objekti i Veprimtarisë: Pastrim dhe higjenizim te rrugeve dhe heqja e mbeturinave te qytetit, sherbim komunal, transport mallrash dhe udhetaresh urban ,interurban e nderkombetar, autoshkolle, riparim automjetesh, tregetim te artikujve te ndryshem industriale ushqimore e bujqesore,lende ndertimi,pjese kembimi etj me shumice e pakice, import ekport tete gjitha mallrave e materialeve. Riparim dhe shitblerje automjetesh.
Emërtime të tjera Tregtare: HIGJENA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.01.1996
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 040 000,00
Numri i pjesëve: 10 040
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 02.05.2019, me kerkese te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat kohor te pacaktuar. Statusi i shoqerise kaloi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 05.06.2019, me kerkese te administratorit , u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke kaluar ne statusin “Aktiv”.

III. Me date 12.06.2019, me kerkese te administratorit, u pezullua veprimtaria e shoqerise per nje afat kohor te pacaktuar.

IV. Me date 19.06.2019, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke kaluar ne statusin “Aktiv”.

V. Me date 27.06.2019, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi kthehet ne “Pezulluar”.

VI. Me date 15.07.2019, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet perseri ne “Aktiv”.

VII. Me date 06.08.2019, me kerkese te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat kohor te pacaktuar. Satusi i shoqerise behet “Pezulluar”.

VIII. Me date 11.10.2019, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke u kthyer ne statusin “Aktiv”.

IX. Me date 16.10.2019, me kerkese te administratorit, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi i shoqerise kalon ne “Pezulluar”.

X. Me date 26.12.2019, me kerkese te administratorit te shoqerise, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke u kthyer ne statusin “Aktiv”.

XI. Me date 17.01.2020, u pezullua aktiviteti i shoqerise duke u kthyer ne statusin “Pezulluar”.

XII. Me date 23.06.2020, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise behet “Aktiv”.

XIII. Me date 29.06.2020, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar.

XIV. Me date 24.07.2020, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise kalon ne “Aktiv”.

XV. Me date 04.08.2020, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi ne “Pezulluar”.

XVI. Me date 11.12.2020, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise u ndryshua ne “Aktiv”.

XVII. Me date 23.12.2020, u pushua perkohesisht veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Pezulluar”.

XVIII. Me date 29.03.2021, me vendim te administratorit dhe ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke u kthyer ne statusin “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Kucove, L. TAFIL SKENDO

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kerkese per pezullimin e aktivitetit 02.05.2019
Kerkese per aktivizimin e shoqerise 11.12.2020
Kerkese per heqjen nga statusi i pezulluar 29.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 722 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 764 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 690 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 484 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 241 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 572 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 279 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 923 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 900 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 148 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 530 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:26 610 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 875 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 989 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 25 677 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 23 913 104,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala