Skip to content

ERNIKU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-04-28 12:05:08
JSON

NIPT: J71925004S
Administrator: Iljaz Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Prodhime të lëndëve të ndërtimit si dhe ndërtim të objekteve të ndryshme të ndërtimit sipas kërkesave të investitorëve. Import eksport të materialeve të ndryshme të ndërtimit me shumicë dhe pakicë, prodhim të materialeve të ndërtimit. Punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to. Punime elektrike, nivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Import eksport me shumicë dhe pakicë të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore e blegtorale, veshmbathje e konfeksione etj. Hapje e bareve. Restorante, pika servisi parkim automjetesh, lavazhi etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ERNIKU
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 17.02.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 138 300 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 6813 R, Terheqes Tirane Tirane TIRANE Automjet Man me targe TR 7657 E, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Cargotrailers me targe TR 6784 R, Gjysemrimorkio Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 1197 T, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Cargotrailers me targe TR 6814 R, Gjysemrimorkio Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 1936 T, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 3186 S, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Vidal me targe TR 0122 M, Gjysemrimorkio Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe AA 286 CL, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Scania me targe TR 9117 R, Autovinxh Lezhe Mamurras GJORM Bashkia Mamurras, Fshati Gjorm Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 4753 P, Kamion+Betoniere Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 6783 R, Terheqes Tirane Tirane TIRANE Automjet Man me targe TR 9094 L, Terheqes Tirane Tirane TIRANE Automjet Astra me targe TR 1759 T, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Iveco Magirus me targe TR 8314 N, Terheqes Tirane Tirane TIRANE Automjet Iveco Magirus me targe TR 5617 P, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Mercedes Benz me targe TR 9461 N, Bot nafte-atv Tirane Tirane TIRANE Automjet Astra me targe TR 8814 T, Kamion Tirane Tirane TIRANE Automjet Man me targe TR 9095 L, Gjysemrimorkio Tirane Tirane TIRANE Automjet Piacenza me targe TR 7830 P, Bot cimento Tirane Tirane TIRANE Automjet Bianchi me targe TR 8315 N, Gjysemrimorkio Tirane Tirane TIRANE Automjet Fiat me targe TR 9831 M, Autobitumatrice Tirane Tirane TIRANE Automjet Astra me targe TR 8826 N, Atv-autobetoniere Tirane Tirane TIRANE Automjet Astra me targe TR 1339 M, Apv-pomp betonit Tirane Tirane TIRANE Automjet Astra me targe TR 2145 M, Atv-betoniere
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Sheshi Rilindja, Qendra e Biznesit Karl Topia, Kulla Nr.3, Kati i Trete

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 987 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 567,00