Skip to content

ERALD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-06 10:12:26
JSON

NIPT: J74517205P
Administrator: Arjan Muja
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe tregtim, mobilje të ndryshme, me bazë druri dhe materialeve ndihmëse, prej metali, kombinime dru metal, dyer, dritare prej druri dhe metali, plastikë, veshje, konfeksione, elektroshtepiake, bujqësore, blegtorale, ushqimore, materiale ndërtimi, lëndë drusore, hidrosanitare, përpunim të lëndëve drusore si mobilieri, të të gjitha llojeve për objekte banimi, objekte publike, të sistemit shkollor, administrativ, shëndetsor, punime artistike, makineri dhe pjesë kembimi, vegla auto, pjesëve të këmbimit për automjete dhe makineri, bimëve mjekësore, materialeve elektrike, hidrosanitare, vegla dhe paisje të ndryshme pune, materialeve elektronike, servis, parking, transport te mallrave dhe të udhëtareve, argjendari, tregtim argjendari, bizhuteri, kozmetike, fruta zarzavate, plehra kimike, agjensi transporti taksi, turizëm, prodhime druri, përpunim të drurit si dhe tregtim te artikujve te prodhuar me dru dhe materiale ndihmëse të drurit, përpunim te metalit, tregtim te artikujve te prodhuara prej metali dhe grumbullim e përpunim të hekurishteve, transport per vehte dhe te tretë. Importimin dhe tregtimin e linjave teknologjike për industrinë ushqimore, të përpunimit të materialeve drusore dhe ato të hidrokarbureve, të përpunimit të lëkurës dhe veshmbathjeve, të aparaturave në fushën e shëndetit dhe trajtimit të medikamenteve mjekësore. Importimin dhe tregtimin e materialeve për përdorim mjekësor si dhe të paisjeve dhe aparaturave për të njëjtin qëllim. Prodhim dyshekësh të përmasave të ndryshme dhe pjesëve ne shërbim te tyre, materiale të imta (çarçafë, batanije, jastëk, rroba pune), rrobaqepësi dhe paisje te tjera te lidhura me to, tregtim me shumicë dhe pakicë të tyre, import-export. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale ne fushën e teknologjisë së informacionit: institucioneve publike dhe private, organizatave, SME-ve. Aktivitet në fushën e turizmit, hapje hotelesh, bar-kafe, restorante etj. Shërbim në fushën publike. Shërbime të ndryshme komunale, publike, riparim objektesh dhe shërbime menaxhimi në fushën e shërbimeve publike. Tregtim të paisjeve dhe materialeve të ndryshme të sigurisë personale dhe kolektive”.
Emërtime të tjera Tregtare: ERALD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/10/1997
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 900 000,00
Numri i pjesëve: 35 900
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Durres, Nikel, Qereke Furgon tip Mercedes Benz me targe AA 538 OO

2. Durres, Nikel, Qereke Kamion tip Benz me targe AA 429 KF

3. Durres, Nikel, Qereke, Kamion tip Benz KR 7081 A

4. Durres, Nikel, Qereke, Kamion tip Benz AA 961 HU

5. Durres, Nikel, Qereke Kamion tip Daimler Chrysler me targe AA 723 OO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Nikel, Qereke, rruga Nacionale Tirane – Fushe Kruje, km 13, ndertese private 1 kateshe, zona kadastrale 3096, me nr.pasurie 97/30.

Adresa:
1. Durres, Nikel, Fshati Qereke, ndertese private 1 kateshe, magazine, zona kadastrale 3096, me nr. pasurie 88/3.
2. Durres, Nikel, Rruga nacionale Tirane - Fushe - Kruje, km.13, ndertese private, 1 kateshe, zona kadastrale nr. 3096, me numer pasurie 97/30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje date 05.04.2016
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 18.07.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 23.09.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 830 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 24 023 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 527 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 898 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 742 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 959 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 908 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 665 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 354 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 650 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:202 732 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:321 885 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:293 879 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:154 374 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:180 733 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:228 637 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:195 058 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 304 215 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 120 791 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 108 646 379,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja