Skip to content

MILIFAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-09 11:00:55
JSON

NIPT: J81426001I
Administrator: Albert Metani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim te barnave veterinare si substancat farmakologjike, preparatet veterinare, bimet mjeksore qe perdoren ne veterinari, disa preparate te mjeksise humane qe perdoren ne veterinari. Tregtim te material eve sanitare dhe instrumentave mjeksore.Tregtim te materialeve biologjike.Tregtim te kafsheve (te tokes, te detit si dhe te shpendeve) Tregtim te ushqimeve per kafshet, per qellime ushqyese .e auksinike, mjekuese e profilaktike. Tregtim te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore e blegtorale, lende ndertimi, pjese kembimi, etj, me shumice e pakice. Transport mallrash e udhetaresh urbane, interurbane e internacionale Shitje e blerje imobiliare, etj. Eksport - import te te gjitha mallrave e materialeve. Linje prodhimi per prodhimin e ushqimeve per perdorim per blete. : Import – eksport për produkte dhe pajisje për ‘’DDD’’, shërbime pastrimi higjeno - sanitare dhe produkte për pastrim.
Emërtime të tjera Tregtare: MILIFAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.12.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AA 049 OE
Tirane, Makina me Targë AA 638 YB
Tirane, Automjet Volkswagen Caddy AA 508 JO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)
II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)
Çështje Ligjore: Me date 15.05.2015, u lidh Marreveshja e Pengut Nr.1932 Rep., Nr.926 Kol, midis Albert Metani dhe Engjellushe Metani (Pengdhenes), Albert Metani dhe Engjellushe Metani, Armand Metani (Huamarresi) dhe Alpha Bank sh.a (Pengmarres/ Kredidhenes) me objekt krijimin e nje pengu, si nje garanci per shlyerjen e plote dhe te pakthyeshme te detyrimeve te garantuara sipas kontrates se huase nr. 145, date 06.05.2015.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë XHORXHI MARTINI PALL RI 9 KATE

Adresa:
1) Tirane, Njesia administrative nr 2, rruga Xhorxhi Martini, godina nr 33/1, prane sheshit Avni Rustemi
2) Tirane, Vaqarr, ARBANE Rruga Arbanës, km.1-rë, magazinë 2-katëshe nr.10/26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 28.01.1999
Marreveshje pengu mbi kuotat 15.05.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 427 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 795 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 366 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 919 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 17 588 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 535 456,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 124 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:238 889 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:155 336 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:337 595 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:176 081 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:222 894 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 213 393 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 151 879 006,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala