Skip to content

A.L.F.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-09 14:13:01
JSON

NIPT: J84015104A
Administrator: Alfred Cenkollari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-restorant, hotel, dhenie me qira te automjeteve, ne fushen e bujqesise dhe blegtorise.Mbjellje fidane te ndryshme,fruta-perime,fruta te thata ,bime aromatike e mjeksore si dhe prodhimin e perpunimin e tyre .Import-eksport e pajisjeve bujqesore.
Emërtime të tjera Tregtare: A.L.F.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.06.1994
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korce, Mjeti koke terheqese me targa AA 877 CS, trajler me targa AAR 574.
Korce, Pogradec, POGRADEC Kamion tip MAN me targa AA486SK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: I. Me date 30.11.2017, me ane te Urdhrit Nr.856/3 Regj "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.17304 Prot, datë 14.12.2017, u urdherua vendosja e sekuestros në QKB mbi aksionet që zotëron debitori subjekti "ALF", pajisur me NUIS (NIPT) J84015104A deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

II. Me date 23.02.2018, me ane te Urdherit Nr. 856/3Regj, lëshuar nga permbarues Z.Dionis Mekshaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi shoqerine “A.L.F” shpk me NIPT-J84015104A.

III. Me date 30.07.2018, me ane te Urdhrit Nr. 104-18 Regj "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor Gjyqësor “ASTREA” , protokolluar nga QKB me Nr. 8852 Prot, datë 30.07.2018, u urdherua vendosja e sekuestros në QKB mbi aktivet që zotëron debitori subjekti "ALF", pajisur me NUIS (NIPT) J84015104A deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

IV. Me date 27.08.2018, me ane te Urdhrit Nr. 4261 Prot. Nr. 104 - 18 Regj, lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor “Astrea” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, te vendosur me ane te Urdherit Nr. 4023 Prot, Nr. 104- 18 Regj, datë 30.07.2018 mbi aktivet e debitorit, shoqerise "ALF", pajisur me NUIS (NIPT) J84015104A.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, LEMINOT Ruga nacjonale Korçë Pogradec

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.02.2021
Akt themelimi dhe statuti
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 23.04.1998
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 061 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 084 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 572 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 190 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 027 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 896 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 528 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 061 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:128 584 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:188 637 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:157 354 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:114 673 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:122 430 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 93 462 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 121 367 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 917 813,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala