Skip to content

HUK - PROJEKT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 08:41:52
JSON

NIPT: J91329004W
Administrator: Kastriot Shehi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e studimeve dhe kerkimeve,tregtise dhe kembimeve tregtare, investimeve dhe teknollogjise, ndertime, rikonstruksione, ujesjellesa,kanalizime, etj. Veprimtari ne fushen e supervizionit,kolaudimit dhe mbikqyrjes.
Emërtime të tjera Tregtare: HUK - PROJEKT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/03/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 21 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bul. Zogu Pare, Pall 135 1/5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.10.2021
Kontrate shitje kuotash 11.04.2011
Raporti i ekspertit per zmadhimin e kapitalit 04.06.2007
Kontrate shitje kuotash 16.11.2017
Vendim per zvogelimin e kapitalit te shoqerise 12.09.2013
Vendim i asamblese se ortakeve 20.12.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 504 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 119 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 716 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 340 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 139 813,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 863 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 830 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 322 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 430 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 038 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 759 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 332 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 453 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 677 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 202 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 969 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 414 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 280 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 251 727,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja