Skip to content

REJSI FARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 11:23:12
JSON

NIPT: J91419001U
Administrator: Nexhat Sheqi, Merita Sheqi
Objekti i Veprimtarisë: Tregti te barnave dhe mallrave farmaceutike, import-eksport i tyre. Tregti e lendeve te para per produktet farmaceutike. Tregti mallra kozmetike, te kujdesit shendetesor, mallra te ndryshem te fushes se shendetesise, pajisje mjekesore, etj. Kryerja e aktiviteteve ndihmese per realizimin e qellimit te aktivitetit kryesor. Riparim i automjeteve në pronësi të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: REJSI FARMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/1999
Rrethi: Vorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: • Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AA331YH
• Tirane Vore Volkswagen Caddy, me targe TR 5684 S
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB791BM
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB784BM
• Tirane Ford AA891XB
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB785BM
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB782BM
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB883GB
• Tirane Vore Automjet Volkswagen GOLF Plus me targe AB781BM
• Tirane Vore Automjet Mercedez Benz me targe AB599JO
• Tirane Vore Automjet Ford me targë AA 580 SS
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB792BM
• Tirane Ford AA158VX
• Tirane Vore Volkswagen Caddy AA 625 ON.
• Tirane Vore Volkswagen Caddy AA 826 ON.
• Tirane Vore Automjet Volkswagen CADDY me targe AB321AY
• Tirane Ford AA893XB
• Tirane Vore Volkswagen UP, me targe AA 751 KN
• Tirane Vore Volkswagen Polo, me targe AA 628 FP
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB965GB
• Tirane Vore Automjet Volkswagen POLO me targe AA629FP
• Tirane Vore Volkswagen Caddy, me targe AA 513 KD
• Tirane Ford AA725VV
• Tirane Vore Volkswagen Caddy AA 624 ON.
• Tirane Vore Automjet Ford Courier me targe AB924CJ 3
• Tirane Vore Volkswagen UP, me targe AA 517 KD
• Tirane Vore Automjet Ford me targë AA 581 SS
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB786BM
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB912GB
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB984GB
• Tirane Vore Volkswagen Caddy, me targe AA 148 AJ
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB497BM
• Tirane Vore Volkswagen Caddy 4+1, me targe AA 836 DC
• Tirane Vore Volkswagen UP, me targe AA 652 KD
• Tirane Ford AA892XB
• Tirane Vore Automjet Volkswagen TIGUAN me targe AA727IY
• Tirane Vore Autobus Daimlerchrysler 2005, me targe AA 366 ID
• Tirane Vore Automjet Volkswagen UP me targe AB076GC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vorë, Autostrada Tirane-Durres, km 8, (prane nenkalimit te autostrades), nr.1

Adresa:
Tirane Berxull Berxull Autostrada ''Tiranë - Durrës'', Bërxullë, Numër Pasurie 703/18, Zona Kadastrale Nr.1167.
Tirane Njesia Bashkiake nr.1, Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-Al-1, prane Ambasades Amerikane, kati i pare, nr.1

Faqja Web:
https://rejsifarma.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Akt ekspertize per vleresim kapitali 20.03.2000
Kontrate shitje kuotash kapitali 27.05.2003
Kontrate shitblerje 30.11.2001
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 27.12.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve 25.07.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 03.05.2010
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Bilanci kontabel 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra financiare 2021
Pasqyra financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 269 973 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 222 353 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 159 053 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 257 605 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 254 834 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 203 650 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 160 077 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 110 034 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 223 022 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 359 784 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 421 114 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 638 825 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 150 935 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 924 793 422,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 009 148 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 867 472 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 595 104 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 595 753 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 154 988 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 342 767 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 801 923 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 606 625 181,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala