Skip to content

GJOKA KONSTRUKSION (Ish GJOKA) Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-06 10:10:14
JSON

NIPT: J91815014U
Administrator: Rrok Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi dhe ndërtimet të karaktereve të llojeve të ndryshme sipas liçencave të ndryshme me të cilat shoqëria është pajisur dhe do të pajiset në të ardhmen, prodhimi i materialeve të ndërtimit, inerteve, betonit të markave të ndryshme, të parafabrikateve të betonit, prodhimit të asfaltit etj. Importimin dhe/ose eksportimin e karburanteve, të lëndëve djegëse për përdorim familjar ose industrial, të vajrave dhe/ose lëndëve lubrifikuese etj. Ngritjen dhe funksionimin e stacioneve të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante; Zhvillimi dhe kryerja e aktivitetit të shërbimeve, konsulencës dhe studimeve e projektimeve të çdo lloji. Ushtrimin e aktivitetit të botimeve, shtypshkrimeve dhe tregtimit të tyre. Punime pyjore dhe përpunimin dhe tregtimin e lëndëve drusore të të gjitha llojeve. Transportin e mallrave për nevojat e veta dhe të të tretëve. Importimin dhe eksportimin e lëndëve të para të ndërtimit, mallrave të ndryshme, të makinerive dhe pajisjeve, pjesëve të këmbimit, lëndës drusore etj. Aktivitete ndihmëse si lavazh, pika servisi etj. Organizimin e shërbimeve të rojeve civile për ruajtjen e objekteve në pronësi ose në përdorim të personave juridik ose fizik, vendas ose të huaj, ruajtjen e rendit në këto objekte si dhe sigurimin e lëvizjes dhe jetës, vlerave pasurore etj. Ngritjen dhe funksionimin e minimarketeve, supermarketeve, apo Qendrave tregtare sipas të gjitha parametrave evropiane më të zhvilluar; Ngritjen dhe mirë administrimin e shërbimeve të turizmit, hotelerisë dhe shërbime të ushqimit fast food, piceri, apo çdo lloj restoranti. Ngritje ambientesh për funksione argëtimi, ç' lodhjeje, salle kinemaje, apo lojërave të tjera elektronike; Krijimin e stacioneve komplekse të servisit për të gjitha llojet e shërbimeve dhe riparimeve të automjeteve të ndryshme; rregullime dhe lyerje me boje si dhe shërbime karrotrec 24 ore në të gjithë Shqipërinë. Zhvillimin e aktivitetit të Import - eksport të mallrave ushqimore, industriale etj. Importi i linjave industriale si dhe çdo lloj aktiviteti tjetër i cili do të vendoset me vendim të Asamblesë së Aksionareve. Realizimi i kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërive të përbashkëta apo të formave të tjera të lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizikë e juridikë vendas apo të huaj, për të realizuar operacione tregtare dhe veprimtari të ndryshme që janë të nevojshme dhe me interes për shoqërinë si dhe çdo lloj aktiviteti që do t'i shërbeje realizimit të objektit të shoqërisë dhe që do të gjykohet me karakter fitimprurës për shoqërinë. Punime me lëndë plasëse për përdorim civil. Grumbullim dhe transport të mbetjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Gjoka Konstruksion, Umami
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01.04.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Gjoka Konstruksion - Energji, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L01815004G, me seli në Tiranë, njësia administrative nr. 5, rruga Dora D’Istria, nr. 2, me administrator Elvis Gjoka, me status aktiv. Gjoka Konstruksion zotëron 60% të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.02.2021)

II. FTG, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01.08.2019, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L92005023S, me seli në Tiranë, Rruga e Vilave, Lunder, Rrotullimi pas Teg, me administrator Klajdi Oshafi, me status aktiv. Gjoka Konstruksion zotëron 33.33% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.02.2021)

III. TREMA-GJOKA JV, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 31.03.2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) K94023201B, me seli në Durrës, Nikel, Rinas, Aeroporti Nënë Tereza, me administrator Ilir Trebicka. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga QKB. Gjoka Konstruksion zotëronte 50% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.02.2021)

IV. DITEKO, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.09.2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) K92108022E, me seli në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli. Gjoka Konstruksion zotëron 50% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.02.2021)

V. GJOKA 87, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.04.2018, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L81618040T, me seli në Tiranë, Rruga Dora D'Istria, Hyrja Nr.6, Nr.Pasurie 7/637+1-N5, Zona Kadastrale 8270, me administrator Erind Gjoka. Gjoka Konstruksion zotëron 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.02.2021).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Erind Gjoka, Elvis Gjoka, Feride Gjoka
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) AA 667 RH, kamion Mercedes Benz, 932, 3336
2) AA 873 LH, ATV, Iveco Magirus, J4CS. 410E 44H
3) TR9723R, kamion Mercedes Benz 932 MB 4144K
4) AA 258 AH, tërheqëse Man H05 18460.
5) AA R 098, gjysëm rimorkio ADAMOLI S37RP85
6) TR7586M, gjysëm rimorkio, Bartoletti L122 GF
7) ACR 098 RTM Masina 420 TE
8) TR3225K, tërheqës Mercedes Benz 624 2636
9) TR6961T, ATV Iveco Magirus ME3, 380E35H
10) AA774KT, tërheqës Iveco Magirus
11) ABMT97. MT JCB 3 CX-4T
12) ABR 476 gjysëm rimorkio Minerva Euro 200
13) TR9513F, gjysëm rimorkio Scania RA4X2
14) AA 668 RH, kamion Mercedes Benz, 932,3336
15) TR4218N, ATV Mercedes Benz 933
16) AA 643 HM tërheqës Renault
17) AA 699 RH, kamion Mercedes 5 Benz, 932,3336K
18) AA 852 HP Iveco Magirus 440 E 42 T
19) Kamion tip Man me targë TR 3546 U
20) AA 661 MR, kamion Man, T04, 19-343
21) TR9648R, kamion Mercedes Benz 932, MB 4144K
22) TR1592T, ATV Man 493,12170
23) TR0662P, ATP Mitsubish (JNKL200)
24) TR4049M, kamion F 1150-2 Volvo
25) AFR142, gjysëm-rimorkio Minerva 5262AT
26) ADR 149, Gjysëm Rimorkio, Bertoja, S56, S56 SP10 UE
27) TR7459U, APV Mercedes Benz 625 3229K
28) TR5739N, ATV Mercedes Benz 316/800
29) TR7619T, kamion Mercedes Benz 611 408D
30) AA 158 DE tërheqës Daf TR 47 VS 5
31) TR9295M, ATP Mitsubish (JNKL200)
32) TR8770L, ATV Man kamion (+ Qyp) 30331VF,
33) AER 656, gjysëm rimorkio, Piacenza, S37R213, S37R2F
34) TR7825M, tërheqëse, Iveco Magirus 1V440, 6
35) AAR 257, gjysëm rimorkio, Muller, LAK2, Mitteltal
36) TR8805R, gjysëm rimorkio Bianchi BB222
37) AA765SX, kamion 809D, Mercedes Benz
38) TR6437N, gjysëm rimorkio Piacenzia S36D2F2
39) TR2219N, gjysëm rimorkio Zorzi 36S075T
40) Autoveturë, SSANGYONG, S0A, KYRON, AA634ML
41) AA 714 MP, ATV, DAF, AD85MC, 85-460
42) TR4280N, ATV Mercedes Benz Actros MB4141E
43) AA259AH, gjysëm rimorkio Omep S38
44) TR4396T, ATV Iveco Magirus 4CP8, 410E
45) TR8094D, kamion 1626, Mercedes Benz
46) ABR 030, gjysëm rimorkio Reisch Rhks
47) TR8965N, ATV Mercedes Benz 93231 Actros
48) TR8964N, ATV Mercedes Benz 932 4146K,Actros
49) AA451CJ, ATV Mercedes Benz 933 41-41
50) TR5742N, gjysëm rimorkio Cometto S44M191
51) AA 180 HP, kamion Iveco Fiat 784 Astra V 7
52) TR6929R, gjysëm rimorkio Bartoletti G4B 110S
53) Targë AA856LC ATP IVECO FIAT C3563
54) TR 3594 T, minibus Ford Tranzit.
55) AA 899 MM, autobus, Volkswagen 2D, LT 46 TDI
56) TR8326R, gjysëm rimorkio, Langendorf T18/2
57) AA403BH, ATP Ford GB Tranzit
58) TR 9358 T, kamion Mercedes Benz 952 3235
59) Kamion Mercedes Benz AA 601 MD
60) AA 102 RL, kamion Mercedes Benz, 932,3336K
61) TR5134P, APV Mercedes Benz 832- 414
62) TR9649R, kamion Mercedes Benz, MB 41-44K
63) TR9674R, kamion Mercedes Benz 932
64) AA 256 LK, tërheqës Iveco Magirus, S2N, 440S48
65) AA 713 MP, APV, Volvo, FM12R84, FM 9-12
66) AA 897 IK ATV Mercedes Benz 617. 29.
67) Tiranë, AA739UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
68) Tiranë, AA736UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
69) Tiranë, AA738UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
70) Tiranë, AA740UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
70) Tirane, AA276YG, APV ASTRA, 964, HD9 64.38
71) Tirane, AA277YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38
72) AA665YR, ATV MAN, AG 26 48, TGA
73) Tirane, AA132RF, Autobus MERCEDES BENZ, 312D-KA, 312D
74) Tirane, AA278YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38
75) Tirane, AA229YG, Autobus GAZ, A65, Gazelle next
75) Tirane, AA832UC, Autobus MERCEDES BENZ, 904, 416 CDI
76) Tirane, AA042VM, ATP, UAZ, 236, UAZ Cargo
77) Tirane, AGR931, RTV MISTRALL, G333P0, S353PA
77) Tirane, AA279YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38
77) Tirane, AA217YM, ATV SCANIA, X20, R420
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.08.2018, është depozituar marrëveshja siguruese mbi aksionet e shoqërisë Nr. 990 Rep. Nr. 506 Kol. datë 24.07.2018, ndërmjet barrëmarrësit, Bankës Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit, Rrok Gjoka dhe Gjoka 87 shpk.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me nr. Rep. 986, kol 502, datë 24.07.2018, me qëllim financimin e projektit për ndërtimin e rrugës së Arbërit nga banka, sipas kushteve dhe afateve të dakortësuara nga palët. Sipas kontratës së kredisë, banka kombëtare tregtare do të lëvrojë një kredi në shumën 9.500.000.000 lekë, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit.

Sipas kontratës së kredisë, kredimarrësi e siguron kredinë me anë të garancive të mëposhtme:

a) Marrëveshje siguruese mbi kuotat e Gjoka 87 sh.p.k nr. rep 989, nr. Kol. 505, datë 24.07.2018
b) Marrëveshje siguruese mbi 100 % të aksioneve të Gjoka Konstruksion sh.a. nr. Rep. 990, nr. Kol. 506, datë 24.07.2018
c) Marrëveshje siguruese mbi të ardhurat e arkëtueshme nga pagesat e buxhetit të Gjoka 87 sh.p.k. nr. Rep. 991, nr. Kol. 507, datë 24.07.2018
d) Marrëveshje e drejtpërdrejtë (Direct Agreement) nr. Rep 993, nr. kol. 509, datë 24.07.2018
e) Kontrata e hipotekimit për pasuritë e paluajtshme në pronësi të Gjoka Konstruksion sh.a nr. Rep. 992, nr. Kol. 508, datë 24.07.2018,
f) Dorëzania e ofruar nga shoqëritë Gjoka Konstruksion sh.a., si dhe Z. Rrok Gjoka dhe Znj. Feride Gjoka, sipas kontratës së kredisë.

II. Më datë 25.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 587 Prot., Nr. 1276 Dosje., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.4587 Prot., datë 26.03.2019, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a.

III. Më datë 09.04.2019, me anë të urdhërit Nr. 796 Prot., Nr. 1276 Dosje "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 5338 Prot., datë 09.04.2019, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqërisë GJOKA KONSTRUKSION” sh.a., bllokuar me anë të shkresës Nr.587 Prot., Nr.1276 Dosje., datë 25.03.2019.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numër Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270

Adresa:
1) Tiranë, Kavajë, bar-restorant, Karpen. Godinë me zonë kadastrale nr.2099, pasuri nr.10/103
2) Tiranë, Zall Bastar, përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e rrugës së Arbërit
3) Dibër, MAT, KLOS, Burrel, Përmirësimi, Ndërtimi, Operimi dhe Mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit;
4) Tiranë, Farkë, Mjull, Bathore, kompleksi rezidencial dhe qendër për të moshuarit, Tirana Cielo
5) Tiranë, Kamëz 4, rruga Argjinatura, kantieri Tapize.
6) Gjirokastër, ndërtim i rrugës Kardhiq - Delvinë, Lot 4.
7) Tiranë, Umami, rruga "Ismail Qemali", nr. pasurie 2/317/ND-N8, zonë kadastrale nr. 8160
8) Tiranë, rruga Dora D' Istria, hyrja nr 1, numër pasurie 7/637+1-N1 zonë kadastrale nr. 8270 (Bar Static)
9) Vlore, SARANDE, "Rehabilitimi i sistemit te Janjarit, Kanali Janjari dhe digat Janjari & Mursi dhe skemat e ujitjes Xarra-Bufi & Konispol".
10) Tirane, UMAMI, Rruga "Ismail Qemali", nr. Pasurie 2/317/ND-N8, zone kadastrale nr. 8160
11) Tiranë, njësia Bashkiake Nr.4, rruga" Myslym Keta", punime ndërtimi në kompleksin sportiv Partizani.
12) Diber, Peshkopi, Furnizim me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise (faza 1)

Faqja Web:
https://www.gjokakonstruksion.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.02.2021
Vertetimi I kryerjes se regjistrimeve te tjera ne QKB (2011)
Akti I themelimit pas shnderrimit ne sh.a (2008)
Marreveshje siguruese mbi aksionet e shoqerise 24.07.2018
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I asamblese se aksionereve per rritjen e kapitalit 27.06.2011
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.10.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative 25.03.2019
Vendim per pushimin e ekzekutimit 09.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2010)
Pasqyrat financiare (2008)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 409 789 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 219 270 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 857 439 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 818 568 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 420 750 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 176 966 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 106 963 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 50 571 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 112 098 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 331 364 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 113 022 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 95 305 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 62 357 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 949 142 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 691 242 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 501 380 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 401 420 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 114 668 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 035 923 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 881 238 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 354 103 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 690 830 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 003 087 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 554 049 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 913 530 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 793 590 610,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala