Skip to content

OTTO - AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 11:42:53
JSON

NIPT: J92009003W
Administrator: Isuf Berberi
Objekti i Veprimtarisë: Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistem hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve. Punimet e inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri. Impiante ngritës dhe transportues.
Emërtime të tjera Tregtare: OTTO - AL
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 270 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Rruga Faik Konica, Ndertesa nr. 6, Hyrja nr. 7, 1010

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (11.01.2019)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (30.12.2014)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (28.06.2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 15 539 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 171 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 48 581 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 600 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 368 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 401 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 717 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 819 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 287 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 731 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 751 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 304 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 300 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 24 670 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 108 776 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 10 370 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 50 852 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:100 202 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:80 488 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:157 671 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:107 734 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:79 552 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:176 232 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 299 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 173 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 51 115 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 44 370 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 116 155 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 143 437 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 134 634 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 178 820 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 317 787 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 91 029 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 74 826 535,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani