Skip to content

SENKA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-23 16:07:49
JSON

NIPT: J94808405Q
Administrator: Ergys Senka, Ervis Toska
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin e ndertesave, rrugeve, urave, tuneleve,m bikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave, ujesjellsave, kanalizimeve, etj. Prodhimin e betonit, asfalto-betonit, shitje-blerje makinerie e pajisje te ndryshme, studim, projektim, etj. Tregtim te materialeve te nderimit me shumice e pakice, konsulence qe kerkohet nga persona te ndryshem fizike e juridike brenda dhe jashte vendit. Hartim skica planimetrike dhe te çdo lloji tjeter brenda vitit ndertimor, aktivitete biznesi. Agjent tatimor. Trajtim dhe perpunim per ujra te ndotur, ujra te zeza, llumrash.
Emërtime të tjera Tregtare: SENKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31.05.1994
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 612 007,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HEC-i LABINOT FUSHE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K93603203C, me adrese ne Elbasan, Rruga Sul Misiri, nr. 5., me administrator Fatos Ormenaj. SENKA shpk zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.02.2021)

"Agro Albania Group", nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 22.10.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L84626401A, me adrese ne Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, rruga Naim Kuçi, tregu Fruta Perime me Nr.pasurie 18/1 dhe 36/2, zone kadastrale me Nr.8572, me administrator Besnik Çalamëni. SENKA shpk zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje, XHEVDET NEPRAVISHTA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 16.09.1999
Kontrate dhurimi kuotash 04.05.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 77 541 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 46 571 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 75 117 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 165 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 079 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 855 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 779 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 357 874,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:492 201 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:332 652 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:487 874 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:375 822 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:200 598 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 178 050 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 146 883 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 101 746 833,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala