Skip to content

FJORTES 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-02 13:45:43
JSON

NIPT: J97426201K
Administrator: Silvana Sadiraj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakice te karburanteve dhe gazit.Dhenie me qira e objekteve, ndertime te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: FJORTES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.10.1999
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 47 382 830,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Sipas Urdherit te lëshuar date 28.12.2018, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “FJORTES” sh.p.k, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

Sipas Urdherit te lëshuar date 29.01.2019, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “FJORTES” sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Lagjja Osman Haxhiu, Rruga" Demokracia", Objekt nr.1 Zona kadastrale nr.8605

Adresa:
Vlore, Autostrada 100 Vjetori Pavaresise, Vlore-Levan, Kilometri 13, Autogrille, Hotel 4 kate, lavazho dhe pike furnizimi, Zona kadastrale 2689
Vlore, Lagjja 24 Maji, Rruga” Enver Jaho”, pranë Stacionit të Trenit , Godina Nr.1
Vlore, Autostrada 100 Vjetori Pavaresise, Levan-Vlore, kilometri 13, Autogrille, Hotel 4 kate, lavazho dhe pike furnizmi, Zona kadastrale 2689

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.10.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 02.11.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 20.08.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 173 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 624 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 758 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 467 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 990 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 297 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 374 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 724 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 784 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 7 177 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 287 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 242 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:254 313 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:371 521 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:271 312 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:299 830 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:368 460 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:263 029 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 131 653 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 127 419 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 105 559 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 110 445 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 29 875 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 22 063 322,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani