Skip to content

KRIJON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-10 12:49:09
JSON

NIPT: K12023001A
Administrator: Piro Zoga
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë e pakicë pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagentëve laboratorike, mjekësore e veterinare, medikamenteve e lëndëve të para për prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive, pajisjeve industriale, lëndëve të para, artikujve të gatshëm dhe gjysëm të gatshëm industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, pijeve alkolike, konsulencë inxhinjerike dhe ekonomike në fushën e teknologjise dhe ambientit, në menaxhimin e prodhimit dhe shërbimeve, ndërtime civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, ndërtimi, aktivitet imobiliar, sipërmarrje dhe veprimtari komisionere, hapje laborator për analiza mjekesore, të industrisë ushqimore, të ambientit dhe te metrologjisë. Hapje laborator për analiza mjekesore të industrisë ushqimore të ambjentit dhe të metrologjisë, tregëtim i mallrave me përdorim të dyfishtë. Mirëmbajtje, servise, kalibrime te pajisjeve laboratorike, të pajisjeve matese të pajisjeve mjekesore, të pajisjeve monitoruese të ajrit dhe ujit dhe të pajisjeve të mbrojtjes në punë. Tregtim i artikujve të ndryshëm për zyra, për ambjente laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtëpiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale për prodhim të kimikateve, medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore. Dhënie me qera e pajisjeve laboratorike.
Emërtime të tjera Tregtare: KRIJON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.01.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 210 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 28.07.2008, u përfundua procesi i bashkimit me përthithje të shoqërisë " KRIJON" sh.p.k (shoqëria përthithëse), me Nipt K12023001A dhe shoqërisë "AL-BIO MED" sh.p.k (shoqëria e përthithur), me Nipt J61819030T. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë ""AL-BIO MED" sh.p.k, kalojnë në favor të shoqërisë "KRIJON" Sh.p.k. Shoqëria që përthithet "ALBIO MED" sh.p.k, vlerësohet e prishur pa likujdim, duke kaluar ne statusin e " Çregjistruar". Kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë sa shuma e kapitaleve të dy shoqërive, duke arritur në vlerën 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.11.2010
Projekt bashkimi me perthithje
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 27.12.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 06.10.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 88 530 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 61 951 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 78 827 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 556 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 45 836 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 39 560 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 46 295 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 79 047 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:341 795 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:278 130 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:337 407 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:241 033 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:245 494 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 221 317 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 388 959 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 272 876 329,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala