Skip to content

E D R O
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-06 15:26:23
JSON

NIPT: K16502201W
Administrator: Edmond Rexho
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi i një agjencie detare dhe kryerje aktiviteti dhe veprimtarie në këtë agjenci. Kryerje të aktiviteteve tregtare, spedicionare, spontuese. Kryerje të aktiviteteve tregtare, spedicionare dhe spontus. Veprimtari të tjera si komisionar, konsulent profesional, kontraktues reklame, magazinues, shitës me shumicë e pakicë të artikujve industriale, bujqësore, ushqimorë, mallra të llojit makineri e pajisje, import eksport i tyre. Krijimi i agjencive të transportit brendshëm dhe ndërkombëtar për trajtim mallrash dhe pasagjerësh.
Emërtime të tjera Tregtare: E D R O
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.05.1996
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BANKA CREDINS eshte një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.01.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31608801O, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Maltin Korkuti dhe Monka Milo (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja Pavaresia, Sheshi Pavaresia, Godina 1-kateshe nr.4, prane Muzeut Kombetar të Pavaresise

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.01.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakut per zmadhimin e kapitalit 23.08.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 922 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 974 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 237 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 326 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 50 278 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 21 549 674,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 20 313 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 953 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:113 205 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:114 962 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:105 776 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:106 908 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:132 723 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 93 121 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 186 210 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 257 619 734,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala